Professionell utveckling

banner

I eTwinning-nätverket är det viktigt att lärarna ska få möjlighet att utveckla sina färdigheter, kompetenser och pedagogiska metoder!

Allt från verktyg för självutvärdering (MeTP) och självhjälpsmaterial (självstudiematerial) till online seminarier, lärevent och kamratlärande via eTwinning-specialevent – här kan du hitta många verktyg som hjälp för dig att utveckla dina undervisningsmetoder.