article image

Tio år med eTwinning: inverkan på lärares arbete, kompetens och fortbildningsmöjligheter utifrån eTwinnares svar

Under 2014-2015 bestod eTwinning-uppföljningen av två delar: en kvantitativ storskalig undersökning av eTwinnares undervisningsmetoder och deltagande i och behov av fortbildning och en småskalig kvalitativ pilotuppföljning av hur lärares pedagogiska och digitala kompetens utvecklades när de arbetade med ett eTwinning-projekt. Denna dubbla metod möjliggör å ena sidan storskalig uppföljning av ett urval eTwinnare och å andra sidan mer ingående undersökning av förutsättningarna bakom vissa tendenser. Den här rapporten utgörs av analysen av den första av dessa uppföljningar: eTwinning-uppföljningsenkäten som lanserades i slutet av 2014. Den kvalitativa pilotuppföljningen utvärderas och redogörs för under 2016.

  • Professional development
  • Survey / study / report
  • Teacher