article image

Framtida färdigheter för framtidens lärare

I eTwinning kan lärarstudenter lära sig viktiga färdigheter inför framtiden: planering och handledning av projekt, internationell växelverkan, teamarbete och ett inkluderande förhållningssätt till undervisningen. Dessa färdigheter möjliggör arbete i internationella nätverk för undervisning, utbildning och forskning.

Genom eTwinning kan lärarstudenterna planera ämnesövergripande internationella lärprojekt, som de studerande sedan genomför tillsammans med elever under handledning av lärarutbildaren.

Ett bra exempel är Östra Finlands universitet (UEF), där eTwinning fyller sin funktion som en del av lärarstudenternas studier. UEF och dess övningsskola, Tulliportin normaalikoulu, planerade och producerade under 2021 tillsammans med den finska Utbildningsstyrelsen en videoserie om eTwinning, där deltagarna berättar om hur plattformen används i lärarutbildningen.

eTwinning i lärarutbildningen

”Vid UEF har lärarstudenterna möjlighet att bekanta sig med eTwinning både under lärarutbildningens studieperioder vid fakulteten och under den handledda praktiken”, berättar professor Ritva Kantelinen vid Östra Finlands universitet. ”Först bekantar man sig med det, sätter sig in i det och övar på att komma med idéer. Sedan genomför man under praktiken konkreta projekt i eTwinning-nätverket.”

De handledande lärarna och eTwinning-ambassadörerna stöder lärarstudenterna när de använder eTwinning under sin undervisningspraktik. På så sätt kan de blivande lärarna tryggt öva på att arbeta i det multinationella klassrummet. UEF:s undervisningspraktikanter har själva kunnat planera hur eTwinning-projektarbetet integreras i de lektioner de håller. Internationellt samarbete och gemensamma ämnesövergripande lärprojekt lämpar sig förutom för språkstudier även för andra läroämnen. Projekten utvecklar i synnerhet mångsidig kompetens: IKT-färdigheter, interaktionsfärdigheter, interkulturell förståelse och samarbetsförmåga.

Säkert, mångsidigt och lätt att använda

”Nog är det ju fantastiskt att du från din egen klass kan ha kontakt med andra elever som befinner sig tusentals kilometer bort”, säger en lärarstudent på videon. ”Framför allt att det är så lätt att ordna", fortsätter han.

eTwinning-arbetet har upplevts som betydelsefullt, då eleven på ett säkert sätt kan arbeta tillsammans med sina kamrater i en genuin lärmiljö, på ett främmande språk och med hjälp av teknologi.

Framtidens lärarskap och lärande är internationellt

Enligt de lärarstudenter som deltar i videon är det fint att få bekanta sig med det internationella projektet ur lärarens synvinkel och följa barnens entusiasm och motivation. De anser att eTwinning är ett fantastiskt verktyg för den framtida lärarens arbete.

”eTwinning som miljö erbjöd bra exempel och sätt att utveckla mitt eget lärarskap. Särskilt då jag ännu är i början av min karriär som lärare", sammanfattar lärarstudent Viljami Viskari.

eTwinning erbjuder redskap och praktik för lärarutbildningen där den framtida läraren under handledning kan öva sina färdigheter. Framtidens lärarskap förutsätter ett flexibelt kulturellt och språkligt kunnande i många olika miljöer och situationer. eTwinning erbjuder ett nätverk för lärare och lärarstudenter som ger dem möjlighet att kontinuerligt utveckla sitt kunnande, dela med sig av sina bekymmer och tankar samt få stöd och idéer för att bygga upp det egna lärarskapet.

Videoserien ”eTwinning för framtidens lärare”

Videorna har spelats in som ett samarbete mellan Östra Finlands universitet, Östra Finlands universitets övningsskola (Tulliportin yksikkö) och eTwinnings supportteam och ambassadörer vid Utbildningsstyrelsen.

Videorna kan ses med textning på finska och engelska på den finska Utbildningsstyrelsens (EDUFI) YouTube kanal.

  • Sex korta videor om olika teman: ”eTwinning i lärarutbildningen”, ”eTwinning främjar mångsidig kompetens”, ”eTwinning är en färdig samarbetsplattform”, ”eTwinning utvecklar framtidens färdigheter”, ”Framtidens lärarskap är internationellt” och ”eTwinning är ett utmärkt verktyg för internationalisering”.
  • En längre video: ”eTwinning för framtidens lärare” som sammanfattar de kortare videornas olika teman.

Katariina Kivi och Tiina Sarisalmi