article image

EUROPEANA – kulturarvet på nära håll!

eTwinnings vän Europeana arbetar med uppdraget att utveckla kulturarvssektorn i dess digitala omvandling. Som medlem i vännätverket utvecklar EUROPEANA kunskaper, verktyg och strategier som inbegriper digital förändring, stöder partnerskap och främjar innovation.

Europeana ger fri tillgång till alla som intresserar sig för och uppskattar kulturarvet. Dess ständigt växande nätkatalog omfattar mer än 50 miljoner verk via 3 500 deltagande institutioner för kulturhistoria (bibliotek, museer, arkiv och gallerier). Dessa resurser är gratis för alla vilket gör att de som är intresserade kan använda kulturarvet för utbildning, forskning, skapande och avkoppling.

Europeanas arbete bidrar till att stärka ett öppnare, kunnigare och kreativare samhälle och verksamheten omfattar mer än att bara samla in och visa de talrika resurserna. Som en vän till eTwinning har Europeana hela tiden varit en resurs för att sprida verktyg och kunskaper till eTwinnare vars bredd har gjort att den enkelt har kunnat anpassas till nästan varje års tema.

Under 2018 när kulturarvet var temat i eTwinning stod Europeana för en workshop vid den årliga eTwinning-konferensen om att använda kulturarvet i undervisningen. Under årskonferensen 2019 när fokus i eTwinning låg på demokratiskt deltagande fick eTwinnare möjlighet att via Europeana fördjupa sig i kritiskt tänkande och användning av primära resurser. Med hjälp av exempel på effektiv teknik för att upptäcka falska nyheter och skapa sig en egen uppfattning kunde eTwinnare via Europeana förbereda sig för att använda och arbeta med mediekompetens och desinformation under 2021. Inget ämne är utom räckhåll i Europeana, vilket visades under diskussionerna om hållbar utveckling genom medborgarskap vid årskonferensen när eTwinnare under 2020 fick lära sig mer om klimatförändringar och miljöutmaningar.

Europeana-klassrummet är ett av de särskilda utbildningsinitiativen med engagerande verktyg och möjligheter till kapacitetsuppbyggnad för yrkesverksamma med mer än 400+ lärresurser, videolektioner, appar och spel. I syfte att föra kulturarvet närmare de unga generationerna ordnar Europeana många olika tävlingar som Transcribathon och GIF IT UP med uppgifter där deltagarna ska återanvända digitaliserat kulturarvsmaterial för att göra och utbyta unika gifs. Genom dessa aktiviteter är Europeana ett stöd för EU:s handlingsplan för digital utbildning 2021-2027 med varierat och tillgängligt digitalt innehåll av hög kvalitet.

Intresserad av att skapa ditt eget galleri? Registrera dig på Europeana och låt kreativiteten flöda!