article image

eTwinning stödjer Safer Internet Day 2021!

Varje februari sedan 2004 har Safer Internet Day – som arrangeras av Insafe/INHOPE nätverket av European Safer Internet Centres (SICs) med stöd av Europeiska kommissionen* – blivit ett viktigt event i kalendern för säkerhet på nätet i över 170 länder.

I år kommer Safer Internet Day att firas tisdagen den 9 februari 2021 av miljoner anhängare i hela världen som samverkar i "Tillsammans för ett bättre internet". Även om vi inser att firandet kan se lite annorlunda ut i dessa tider när vi anpassar oss till covid-19-restriktioner så hoppas vi att SID 2021 ändå kommer att vara ett livligt och engagerande firande, som ger oss möjlighet att reflektera över vår ökade användning av digital teknik som en följd av pandemin.

Lärare, utbildare och socialarbetare kan hjälpa till att skapa ett bättre internet genom att ge sina elever den digitala kompetens och förmåga till kritiskt tänkande de behöver för att kunna klara sig bättre i den online världen. 

De kan:

  • tipsa elever om några enkla vanor för att de ska kunna få ut det mesta av de möjligheter den digitala världen har att erbjuda
  • använda positivt innehåll på nätet i klassrummet och uppmuntra sina elever att göra samma sak hemma
  • stärka eleverna i att göra genomtänkta val på nätet, vilket bäst uppnås via utbildning och medvetenhet om vanliga säkerhetsrisker på nätet 
  • och vara ett gott personligt exempel på positivt beteende på nätet för sina elever.

För att stödja lärare och utbildare i denna strävan har webbplatsen Safer Internet Day sektionen "Resurser" med olika slags pedagogiskt material om säkerhet på nätet för många olika åldersgrupper på flera olika språk, som är användbart för aktiviteter för ökad medvetenhet på SID-dagen och under läsåret.
 

eTwinning stödjer Safer Internet Day 2021.

I år är målet i eTwinning att främja mediekompetens och betona vikten av förmågan till kritiskt tänkande genom att visa lärare hur man kan hantera desinformation och falska nyheter. Det kommer att bli många aktiviteter om det ämnet: möjligheter till fortbildning, projektkit för lärare och elever, konferenser, informationskampanjer och publicering av artiklar på portalen. eTwinnare som engagerar sig för online säkerhet på nätet kan även gå med i gruppen För e-säkerhet i eTwinning-projekt för att sprida och utbyta kunskaper om ämnet med andra kollegor.

Se också in eTwinning-kitet Bättre e-säker än ledsen.

Om du vill gå med i den globala aktionen för ett bättre internet och medverka i Safer Internet Day så hittar du mer information om hur du kan delta i SID 2021 på www.saferinternetday.org/join. Följ också Safer Internet Day på Facebook och Twitter, och sprid dina planer för den stora dagen på sociala medier med #SaferInternetDay och #SID2021.

* Safer Internet Day skulle inte vara möjligt utan stöd från Europeiska kommissionen. För närvarande tillhandahålls finansieringen av Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Mer information om EU-kommissionens "Strategi för ett bättre internet för barn" på Europeiska kommissionens webbplats.