article image

eTwinning-skolor: mer än en utmärkelse

”eTwinning har bidragit till innovation och europeiskt samarbete i vår skola vilket förändrade vårt arbetssätt genom att särskilt betona projektbaserat lärande och aktivt samarbete i och utanför vår skola.”

En lärare vid eTwinning-skolan Col•legi Sant Josep, Navàs, Spanien

Nu när ansökningarna om eTwinning Schools Label 2021/2022 går in i slutskedet är det dags att lyfta fram fördelarna med utmärkelsen och innebörden av detta erkännande. Om er skola har kontaktats om att ansöka – grattis och glömt inte att skicka in ansökan innan den 8 februari 2021!

eTwinning-skolor ses som hörnstenar för eTwinning och belönas för sitt engagemang och sin medverkan i eTwinning med inriktning på hur eTwinning integreras och tillämpas i skolans program, arbete och möjligheter till fortbildning. eTwinning-skolor söker ofta fler möjligheter till skolans utveckling och ses som banbrytare och drivkrafter i sina samhällen som är ledande på europeisk nivå. Många av dem deltar i gemensamma initiativ med andra skolor och institutioner och visar på så sätt att erhållandet av eTwinning School Label ofta var det första steget på skolans internationella resa.

Alla eTwinning-skolors värden finns med i uppdragsbeskrivningen för eTwinning-skolor där fem områden anges som eTwinning-skolor engagerar sig för, och den är även en vägledning för skolor som är intresserade av att få utmärkelsen:

 • eTwinning-skolor har ett engagemang för gemensamt ledarskap
 • eTwinning-skolor visar ett starkt engagemang för samarbete, utbyte och grupparbete
 • Elever i eTwinning-skolor är aktörer för förändring
 • eTwinning-skolor som förebilder för andra skolor
 • eTwinning-skolor är inkluderande och innovativa lärandeorganisationer

Att bli en eTwinning-skola är framförallt ett erkännande av skolans hängivna personal där både lärare och skolledare är aktiva eTwinnare som arbetar outtröttligt och tillsammans med sina elever. Detta arbetssätt är centralt i uppföljningsrapporten om eTwinning-skolor och gemensamt ledarskap 2020. Om man är intresserad av förstahandsberättelser om vad det innebär att vara en eTwinning-skola så ger uppföljningsrapporten ett unikt perspektiv. I den första delen analyseras svaren i en enkät med 1 261 eTwinning-skolor och i den andra delen ges en mer ingående inblick i följande sex eTwinning-skolor och deras särskilda utveckling:

 • Lycée des métiers Louis Blériot, Frankrike
 • Försöksskolan vid universitetet i Thessaloniki, Grekland
 • Direzione Didattica Ottavo Circolo, Piacenza, Italien
 • Scoala Gimnaziala nr.17, Botosani, Rumänien
 • Col•legi Sant Josep, Navàs, Spanien
 • Dr İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Turkiet

Läs mer om resultaten från online konferens för eTwinning-skolor – gemensamt ledarskap: en helhetsstrategi för eTwinning-skolan, och eTwinning-skolors engagemang för grupparbete och samarbete.