article image

eTwinning i Spanien: föra in skolan i hemmet

Skolstängningar fortsätter att påverka lärare och elever i hela världen med många konsekvenser som medför betydande avbrott i undervisnings- och lärandeprocessen.

Sedan början av pandemin 2020 har man i eTwinning försökt att möta alla nya behov av en undervisnings- och mötesplattform som kan föra in lärandet från skolan i hemmet. 

Javier Gascuena, en spansk lärare med 12 års undervisningserfarenhet, arbetar på IES Ciudad Jardin, en medelstor högstadie- och gymnasieskola med 53 lärare och ungefär 600 elever i utkanten av Malaga.  

 Austria1

Skolan har obligatorisk högstadie- och gymnasieutbildning, bachillerato (kurser före universitetsnivån) och yrkesutbildning (specialiserad inom IKT). eTwinning är för Javier en del av skolledarnas insatser för att införa aktiva metoder och ett elevinriktat arbetssätt för att stödja samhället i att bekämpa utestängning från utbildning, underprestation och avhopp från skolan.

För Javier, som för alla lärare i världen, är detta en tid fylld av utmaningar: 

Från den 14 mars 2020 till slutet av läsåret var alla skolor i Spanien stängda av regeringen på grund av pandemins utbrott. De följande veckorna innebar en stor förlust av utbildning: lärare, socialpedagoger och skolkuratorer arbetade för att nå elever medan skolledarna kämpade för att organisera lärande på nätet, ofta genom att göra videolektioner och handböcker för elever som inte hade så stor digital kompetens. 

När fler elever och lärare var redo att börja arbeta digitalt var undervisning och lärande på rätt spår igen.  En typisk dag börjar jag med att kolla min e-post, särskilt för att försöka att få fler elever uppkopplade och hjälpa andra lärare med tekniska utmaningar. Senare kollar jag om mina elever har loggat in på Moodle, plattformen vi bestämde oss för att använda, och ser till att alla arbeten har bedömts och att eleverna får återkoppling på dem. Till varje kurs som jag undervisade i sökte jag efter attraktivt kompetensbaserat material som skulle få mina elever intresserade och engagerade.  Vi hade också några videokonferenser med våra eTwinning-partner och ägnade flera lektioner åt att förbereda dem.

För både lärare och elever har vårt arbete i eTwinning under de senaste åren avsevärt förbättrat genomförandet av den långsamma processen att gå från det analoga och fysiska lärandet till e-lärande via en skärm. Samarbete på internet är något som vi redan har provat på så vi utgick i mycket av vår lektionstid från färdigheter som vi utvecklat i eTwinning-projekt.

Ända sedan jag började med eTwinning bestämde jag mig för att använda det som ett sätt för att undervisa enligt kursplanen för min klass i engelska och att utveckla skolbaserade färdigheter och kompetenser.

eTwinning har gjort det möjligt för mig att skapa aktiviteter som leder fram till en slutprodukt gjord av elever i olika delar av världen. Riktig kommunikation på engelska är också obligatoriskt, och på så sätt blir det språk jag undervisar i ett medel för att nå målen och öka elevernas motivation. Slutligen har eTwinning förändrat vårt sätt att använda teknik vilket ökar kreativiteten och gör att vi kan föra in begrepp som netikett och e-säkerhet. 

 Austria1

Javier, som har stor erfarenhet av att använda eTwinning, kom på fantastiska idéer för lektioner och hemarbete på nätet. Nedan finns en lista med några av idéerna: 

  • Skapa väggar på TwinSpace där eleverna kan lägga upp idéer om ett visst ämne och reagera på varandras inlägg.
  • Arbeta med vissa ämnen i gemensamma digitala produkter: videor, presentationer, dokument. 
  • Utforma escape rooms med innehåll från olika ämnen. 
  • Skapa interaktiva lektioner på nätet där eleverna får samarbeta och fatta beslut istället för att bara lyssna på läraren. 
  • Skapa ett videospel med innehållet från projektet och sedan spela tillsammans i ett videosamtal.

Javier försöker aktivera sina elever genom att låta dem delta i utformningen av aktiviteterna och vara med om att utforma målen för lektionen.  Samtidigt låter han dem delta aktivt i den (formativa) bedömningen. De uppgifter han ger utgår alltid från elevernas intressen. Projektbaserat lärande är centralt för att göra lärande hemma lika intressant som lärande i skolan.