article image

Österrike: eTwinning och Erasmus+ under året med covid

Internationella samarbeten och utbyten mellan elever kunde fortsätta med eTwinning.

Under 2020 fanns det ungefär 180 aktiva Erasmus+ KA229/KA219 projekt med österrikisk medverkan. I dessa projekt planerade de flesta skolor mobilitetsinsatser med sina elever för att besöka skolor i andra länder eller EU-institutioner. På grund av covidrestriktioner kunde många av dessa mobilitetsinsatser tyvärr inte genomföras så att hundratals elever gick miste om denna erfarenhet.

Internationella samarbeten och utbyten mellan eleverna kunde dock fortsätta med eTwinning och många skolor utnyttjade det. I Österrike var det faktiskt en tydlig ökning av projekt som registrerades i eTwinning med kommentaren att de hade fått Erasmus+ KA219/KA229 bidrag. 

”Eftersom vi fick flytta de flesta aktiviteterna till eTwinning och ordna möten på nätet kunde fler elever delta än som kunde ha åkt på utbyten via Erasmus+ projektet,” det framhåller Michael Huber-Kirchberger på Linz International Business School som en positiv aspekt av situationen. Michael och hans kollega Elisabeth Hasiweder har flera pågående Erasmus+ och eTwinning-projekt på sin yrkesskola som också är en av de österrikiska eTwinning-skolorna. I sitt projekt ”STEPS4SCHOOLS - Sustainable Tourism Educational Projects for Schools” samarbetar de med fem andra skolor i Bulgarien, Slovenien, Italien, Portugal och Tjeckien. Alla är mycket motiverade för ämnet och blev besvikna när skolutbytena fick ställas in i mars förra året. Men de anpassade sig och utökade sina eTwinning-aktiviteter. Skolorna hade nyligen ett ”virtuellt skolutbyte” med interaktion mellan elever och internationella lektioner, ja till och med en virtuell rundtur i Vidin, deras bulgariska värdstad.

För Renate Gerber, vid grund- och gymnasieskolan GRG Maroltingergasse i Wien, som också har en eTwinning-school label, har eTwinning alltid varit en väsentlig del av hennes Erasmus+ projekt med en skola i La Réunion: ”Triple E: E-learning - E-twinning - E-rasmus”. Eleverna i La Réunion såg verkligen fram mot att besöka sina partner i Wien i maj 2020, en del hade till och med köpt kläder för att delta i skolbalen i Wien – men tyvärr satte pandemin stopp för det. Renate säger att det var en stor fördel för dem att det endast var två skolor som deltog i projektet. Det gav dem stor flexibilitet att börja med nya kreativa aktiviteter i TwinSpace och ha virtuella möten med sina elever en gång i månaden. De arbetar vidare mot sina mål med tvåspråkiga utbyten (franska/tyska) och lär sig om olika appar, provar dem i sin TwinSpace och under sina möten, samtidigt som de också tar in rapporter om och jämförelser av covidläget i sina respektive regioner.

Bernd Fiechtl, EU-samordnare och lärare vid högstadie- och gymnasieskolan BG/BRG Judenburg, hade först inte planerat att ta med eTwinning i sin skolas Erasmus+ projekt. På Bernds skola får de yngre eleverna (3:e och 4:e klass) börja med internationellt arbeta via eTwinning medan de äldre (5:e och 6:e klass) deltar i Erasmus+ projekt och mobilitetsinsatser. Men eftersom deras tvååriga Erasmus+ projekt måste förlängas och de yngre eleverna går vidare kommer de fortsätta att göra workshops och integrera utbyten via eTwinning. eTwinning-projekten på nätet tas också in i skolans tvåspråkiga program, integreras i kurser i främmande språk och geografi och förstärker på så sätt skolans internationella inriktning ytterligare.

Alla Erasmus+ projekt med våra intervjupartner har förlängts med ett år och vi hoppas fortfarande att åtminstone några mobilitetsinsatser ska bli möjliga. Trots alla svårigheter med stängda skolor och distansundervisning håller alla av dem ändå fast vid (vilket många eTwinnare ju gör) att internationella projekt är väl värda mödan. Som Michael i Linz sammanfattar: genom eTwinning- och Erasmus+ projekt blir eleverna mer motiverade, självständigare och får avsevärt bättre presentationsförmåga och muntliga färdigheter. Flexibilitet, stöd från skolledningen och kollegor, kreativ användning av eTwinning och andra möjligheter på nätet samt bra samarbete med partnerskolor har visat sig vara viktiga för att fortsätta med internationell verksamhet även under detta år utan resande.

school

© OeAD/Gianmaria Gava & Pablo Chiereghin