article image

En eTwinning-skola i en framåtblickande småstad

CEIP Encarnacion Ruiz Porras är en skola i Marinaleda, en liten kommun i provinsen Sevilla.

Marinaleda har en spännande historia. Den lilla andalusiska byn är internationellt känd för sin särskilda sociopolitiska struktur som har bidragit till att kommunen har förblivit stark och välmående under svåra år.

Liksom byn har även skolan Encarnacion Ruiz Porras varit framgångsrik. Fastän skolan ligger på landsbygden har den 20 lärare och 200 elever och har haft eTwinning School Label sedan 2018. Under den rådande pandemin har skolan trots svårigheterna hållit fast vid sitt uppdrag och oavbrutet stått för utbildning i byn. 

school

Salvador Paez Rodriguez, en lärare med 19 års undervisningsvana delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta i en sådan skola på landsbygden. 

De elever som måste hålla sig hemma på grund av covid-19 får lektionsmaterial via Google Classroom och ytterligare material som videor och anteckningar för att förklara aktiviteterna.  

Lyckligtvis kommer de flesta eleverna till skolan och vi kan arbeta i klassen och samtidigt följa reglerna för att undvika pandemin. Vi har utarbetat en handlingsplan som hela utbildningsverksamheten måste följa från och med början av läsåret 2020-21.

Samordningen med mina kollegor och föräldrar sköter vi via möten på nätet. Ämnet för mötet kan vara aktiviteterna, kommentarer om någon aspekt av hemarbetet eller ny information från skolan. 

Twinspace är mitt virtuella klassrum, platsen där mina elever kan arbeta tillsammans och med våra partner om aktiviteterna i projektet.  Osäkerheten i att idag arbeta i skolan men i morgon kanske hemifrån innebär att planeringen av aktiviteterna görs mycket tidigare och med hänsyn till tidsfristerna. Som tur är samarbetar vi om de aktiva projekten och utnyttjar eventen till att ordna möten via eTwinning Live. 

school

Det bästa sättet att skapa en lektion för mina elever under dessa förhållanden är att använda verktygen i digitala resurser, både för att skapa aktiviteter och för att utvärdera dem. Här är Twinspace särskilt viktig eftersom man kan ordna aktiviteter i sidor och undersidor och lägga till dem alltefter ämnet som man arbetar med. Dessutom finns i Twinspace möjligheten att skapa en Twinboard eller debatt för varje sida för att få återkoppling, inte bara från eleverna utan även från lärarna.  

Ta till exempel vårt eTwinning-projekt ”Resa i en gul ubåt”, där många av våra partner arbetar hemifrån på grund av isolering. Detta projekt är en virtuell resa i partnerländerna i projektet där huvudtemat är Beatles, deras musik och deras inflytande under årens lopp. Vi vill öppna dörrarna till våra skolor och våra klassrum för andra skolor i Europa och inspireras av Beatles musik till allt som förenar oss och samarbeta och medverka gemensamt. 

school

Sist men inte minst vill jag hålla elevernas motivation uppe genom att presentera uppgifterna och aktiviteterna för dem som en utmaning. Lärandeprocessen ska vara som en lek eller ett spel för dem. Det viktigaste är att vara kreativ när vi förbereder vår slutprodukt snarare än resultaten i aktiviteten.