Startsida>>Håll dig uppdaterad>>Nyheter>> Kom närmare, granne!
Kom närmare, granne!

Alt Image
I Europa finns det 70 ungefär landsgränser. Bland dessa är 25 språkgränser. Tack vare eTwinning korsar många skolor dessa gränser genom att lära sig varandras språk.

 

Språk för samman människor. På det professionella planet finns det många fördelar med att lära sig ett språk, och på det kulturella planet är fördelarna med att kunna kommunicera med människor från ett grannland lika stora. Många gånger är det gemensamma kommunikationsspråket mellan människor från olika länder kanske inte någons modersmål. Men i eTwinning gör många skolor det motsatta: de lär sig och kommunicerar på grannländernas språk för att komma närmare varandra på flera olika plan.

eTwinning-projekt mellan grannländer är idealiska för språkinlärning eftersom eleverna då inte bara kan utveckla sin kognitiva förmåga att tillägna sig språk utan även sin sociala och akademiska kompetens. Sabina Vecchione Gruener är lärare i Italien. Hon är lärare i tyska i Trieste och har även studerat serbokroatiska och slovenska på universitetet. Följaktligen är hon mycket medveten om sina grannländers språk och på många sätt en pionjär på området. När hon får frågan vilket språk hon undervisar i tänker hon efter innan hon svarar. “Ja… jag undervisar i tyska. På universitetet studerade jag främmande språk, särskilt tyska, serbokroatiska och slovenska. Jag säger det för att visa att jag även då var medveten om att jag hörde till ett land som gränsar till andra, att det är ett multikulturellt land, och det är något jag har burit med mig under åren.

 

 

Nu är Sabinas erfarenhet av att undervisa att hennes elever får ut mycket av sina lektioner, inte bara ur ett lingvistiskt perspektiv utan även ur ett historiskt. “Att undervisa i tyska i Trieste är väldigt speciellt eftersom Trieste har nära förbindelser med tysk kultur: staden var under flera hundra år del av det Habsburgska riket och denna historiska bakgrund speglas i dialekten, i mattraditionerna och i olika uttryck …

När Sabina talar om sina elevers erfarenhet av eTwinning-projektet, som just innebar att de upptäckte sådana faktorer, framhåller hon att projektet bidrog till att många ungdomar lärde känna saker om sig själva. “[…] Att till exempel hitta några tyska ord som också finns i vår dialekt, eller att upptäcka att våra österrikiska vänner äter samma saker som vi äter, när vi hela tiden har trott att dessa maträtter var våra specialiteter, allt detta gör att vi på samma gång kan upptäcka både grannen och en del av oss själva.”

 

 

På andra sidan gränsen finns Sabinas eTwinning-partner, Cornelia Esterl, en österrikisk lärare i italienska i Klagenfurt. För Cornelia är det på flera plan viktigt att lära sig ett grannlands språk. “Det är inte bara av ekonomiska utan naturligtvis även av kulturella skäl som man ska lära sig sitt grannlands språk.” “Eleverna upplever språket inte bara som ett språk som undervisas i skolan, utan som ett språk som hör till en kultur, som de också kan delta i om de vill.” En gemensam gräns innebär också att Cornelia och Sabinas elever kunde träffa varandra i verkligheten. På det här sättet har studierna i både tyska och italienska ett verkligt mål för eleverna– de kan sedan resa och kommunicera över gränserna.

 

 

 

Signe Sloth är lärare i Danmark. Hon och hennes elever började samarbeta med en skola i Sverige för att lära sig varandras språk via sång, dans och litteratur. Även om svenska och danska hör till en gemensam språkfamilj, så insåg Signe att eleverna behövde en extra knuff framåt för att lära sig sitt grannlands språk. “Danska och svenska är väldigt lika. Men om man frågar en dansk skolklass så har kanske bara 2 eller 3 av 20 elever varit i Sverige. […] De vet inget om det svenska språket och de tror att de inte alls förstår språket. Så ett av målen med det här projektet var att de skulle lära sig att förstå det andra språket, och därför var det förbjudet att prata engelska (ett språk som båda grupperna kan) i projektet.”

 

 

 

När det gäller att ge eleverna en kontext för språkinlärning förklarar Ria de Wilde, från den holländsktalande delen i Belgien, att det blev en rolig aktivitet för eleverna att lära sig franska eftersom de kunde få kontakt och diskutera med varandra om sitt gemensamma intresse för rättvis handel. “Eleverna i Frankrike skriver en uppsats om det här ämnet och våra elever är också intresserade. De studerar ekonomi så de är också intresserade av rättvis handel, men ur ett annat perspektiv, och vi samarbetar för att lära oss språket.” Genom att i samarbetet inrikta innehållet på ett aktuellt ämne skapas både intresse och kontakter mellan eleverna.

Det gemensamma för Sabina, Cornelia, Signe och Ria är att “det olikartade” ledde fram “till det likartade” genom språket. Elever som aldrig hade träffat en annan elev från ett land som gränsar till deras insåg plötsligt att de till stor del hade gemensam historia, tyckte om samma slags musik och filmer och ibland använde exakt samma uttryck – som delvis inte ens är vanliga i deras eget land. Genom att korsa språkgränsen får både lärare och elever nya kunskaper, ny kompetens och kanske viktigast av allt nya vänner.

 

Mer information:

  • Webbeditor: Maillard Pierre
  • Publicerad: 23.08.2012
  • Senaste ändring: 04.07.2016