Move2Learn, Learn2Move

Initiativet ”Move2Learn, Learn2Move” gör det möjligt för ungdomar att resa till EU-länder, utbyta erfarenheter av lärandeupplevelser och stärka den europeiska andan.

Genom det här initiativet kan det bli möjligt för minst 5 000 ungdomar som är 16 år eller äldre att resa inom ett pedagogiskt projekt som utvecklas med deras skolklass. Resorna bör genomföras mellan den 1 augusti 2017 och den 31 december 2018 och hänsyn tas till hållbarhetsaspekten i transportsätten.

eTwinning har fått i uppdrag att välja ut mottagarna av resevouchrar. Urvalsgruppen är lärare och elever 16 år och äldre som har deltagit i eTwinning-projekt som har ansökt om en National Quality Label i år. Prioritet ges till projekt som handlar om temat ”inkludering”.