article image

Den nya prioriterade eTwinning-gruppen ”Kodning i skolan” startar under europeiska kodveckan 2017

Förmågan att tänka (datalogiskt tänkande, kritiskt tänkande, problemlösning, kreativitet, originalitet, strategiskt tänkande) är några av de viktigaste färdigheterna som lärare förväntas utveckla hos sina elever. Skolor har nu för tiden en allt större roll i att främja ny teknik och att hjälpa elever att samarbeta och utveckla kreativitet under lärprocessen.

eTwinning fortsätter att främja innovation, kreativitet och kritiskt tänkande genom att introducera den nya prioriterade gruppen ”Kodning i skolan” som ska hjälpa lärare att presentera kodningskoncept på lektionerna och utveckla datalogiskt tänkande. En av de viktigaste aspekterna av att lära sig att koda i skolan är att elever kan möta ett nytt sätt att strukturera tänkandet genom att lösa problem.

För att lansera den prioriterade gruppen organiserades ett online eTwinning seminarium den 5 oktober 2017, precis innan Europeiska kodveckan 2017, som äger rum den 8 till den 22 oktober. Fokus för webbinaret låg på potentialen för kodning som ett instrument för att utveckla och stärka kunskaperna inom datalogiskt tänkande och möjliga tillämpningar av kodning i skolan. Det online mötet leddes av Alessandro Bogliolo, professor vid universitetet i Urbino och ambassadörssamordnare för Europeiska kodveckan 2017. Klicka här för att komma till inspelningen av webbinariet.

Europeiska kodveckan är en gräsrotsrörelse som lyfter fram skapande med kod. Syftet är att göra programmering mer synligt, att visa ungdomar, vuxna och äldre hur man kan förverkliga idéer med kodning, att avmystifiera dessa färdigheter och samla motiverade människor för att lära sig mer. Initiativet lanserades 2013 av expertgruppen unga rådgivare för den digitala agendan för Europa. Europeiska kodveckan 2017 drivs av volontärer. En, eller flera, ambassadörer för kodveckan samordnar initiativet i sina länder, men alla kan organisera sitt eget kodevent och lägga till det på kartan för codeweek.eu.