article image

eTwinnings inverkan på elevers lärande

Förra året deltog 6000 eTwinning-lärare i en undersökning om hur eTwinning påverkar medverkande lärares yrkesverksamhet och professionella utveckling.

75% av lärarna svarade att eleverna är mer engagerade i projektarbete genom eTwinning

Tre fjärdedelar av lärarna i undersökningen svarade att deras elever är mer engagerade än någonsin tidigare i projektarbete som ett resultat av att de deltar i eTwinning. Nästan lika många lärare (72 %) säger att de nu låter eleverna arbeta i små grupper mer än de gjorde tidigare, vilket gör det möjligt för dem att arbeta med gemensam problemlösning.

92 % av lärarna svarade att eTwinning har en ganska stor eller stor inverkan på elevernas motivation

Enligt lärarna har eTwinning störst inverkan på elevernas motivation och 9 av 10 lärare förklarar att projektet har haft en ganska stor eller stor inverkan på det området. Projektet har även inverkat på hur eleverna interagerar med varandra, och 87 % av lärarna svarar att eTwinning har en ganska stor eller stor inverkan på att förbättra de personliga relationerna mellan eleverna.

För att få veta mer om hur eTwinning kan utveckla elevernas arbetsätt och engagemang, ladda ner ‘eTwinning Ten Years On’.