article image

eTwinning-workshop för lärarhögskolor

eTwinning lanserade 2012 ett initiativ för lärarhögskolor (Teacher Training Institutes, TTI) i flera europeiska länder med målet att lärarkandidater skulle få kunskaper och kännedom om eTwinning.

Initiativet har gradvis utvecklats från den första pilotfasen till ett initiativ som nu omfattar alla eTwinning- och eTwinning Plus-länder.

Från 2019 kan förutom lärarutbildare även lärarkandidater gå in på  eTwinning Live med en särskild roll på plattformen.

I initiativet finns det allt fler exempel från flera olika länder som visar att introduktionen av eTwinning i utbildningen för lärarkandidater är givande för dem och deras institutioner. Det innebär praktisk tillämpning av 2000-talets färdigheter, projekt och internationella erfarenheter och går i linje med prioriteringen av digitalt medborgarskap. Lärarhögskoleinitiativet är en viktig prioritering i eTwinning eftersom det vänder sig till de framtida lärargenerationerna i och utanför Europa.

I maj 2019 hölls en eTwinning TTI-workshop i Bryssel med nya lärarhögskolor från alla länder som redan deltar i initiativet tillsammans med nya deltagare. Målet med denna workshop var att utnyttja tidigare erfarenheter och föra dem vidare till nya deltagare.

Fokus för eventet låg på den teoretiska bakgrunden till hur eTwinning kan bidra till lärarhögskolornas läroplaner och lärarkandidaternas erfarenheter samt  stöd för att genomföra aktiviteter och ny pedagogik i skolor med eTwinning.  Allt detta presenterades i praktiska och teoretiska workshops och exempel på bästa praxis. 

(TTI videor spellista 2018)