article image

eTwinning Plus firar det östliga partnerskapet

eTwinning Plus är en plattform för personal som arbetar på en skola i ett av de medverkande grannländerna för att samarbeta och ingå i ett utvidgat eTwinning-nätverk.

Det östliga partnerskapet som inrättades av Europeiska unionen i Prag, Tjeckien, den 7 maj 2009 är ett gemensamt politiskt initiativ som syftar till att fördjupa och stärka förbindelserna mellan Europeiska unionen (EU), dess medlemsstater och dess sex östra grannländer: Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina.

eTwinning Plus bildades som en plattform för personal (lärare, rektorer, bibliotekarier etc.) som arbetar på en skola i ett av de medverkande grannländerna (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina) för att kommunicera, samarbeta, utveckla projekt och ingå i ett utvidgat eTwinning-lärandenätverk.

"Det är ett plus eftersom det var ett tillägg till vad vi redan hade i eTwinning men det är också ett plus i den meningen att alla har nytta av att dessa länder medverkar" konstaterar Michael Teutsh, enhetschef för skolor och lärare: flerspråkighet, GD utbildning och kultur, och betonade det mervärde som dessa länder ger eTwinning.

I videon nedan berättar tre företrädare för byråerna för partnerstöd i Azerbajdzjan, Armenien, Ukraina om eTwinning Plus. De betonar den grundläggande roll som eTwinning har för att skapa möjligheter för internationella partnerskap, program för professionell utbildning för lärare och innovativa metoder och mer effektiva lektioner som gör eleverna mycket motiverade och mer kreativa.

eTwinning har verkligen förändrat sättet att undervisa och lära sig på och ger lärarna möjlighet att nätverka med andra länder, att utmana sig själva och utveckla sin kompetens.