article image

eTwinnings vårkampanj avslutas och sommarlovet börjar!

Läsåret är slut, och finns det ett bättre sätt att avsluta våren och inleda sommaren än att belöna vinnarna i den online spaningen?

De fyra finalisterna i eTwinning-spelet lyckades hitta inkluderingsprismat och stoppa mister Z:s onda planer genom att klara alla gåtor om ämnen som kemi, matte och humaniora!

I spaningen deltog nästan hela 1000 lärare som spelade med sina klasser medan de samtidigt lärde sig intressanta fakta om inkludering! Länderna med flest deltagare i tävlingen var Storbritannien, Rumänien, Polen och Italien.

eTwinning-läraren Agnieszka Czepiżak, vinnare i kategorin 6-12, sa att spelet ”bidrog till nya metoder och en mer originell undervisning, ökade medvetenheten om andra kulturer, om olika slags människor, deras problem och om konventionen om mänskliga rättigheter – värden som tolerans, jämlikhet och demokrati. Det online spelet omfattade logiska, matematiska, analytiska färdigheter men även fantasi, konstnärliga färdigheter och samarbete mellan eleverna, och bidrog till att utveckla elevernas nyfikenhet för naturvetenskap, kunskaper om andra språkkoder, länder, platser, kulturer – och förde med sig en interkulturell atmosfär i klassrummet. Eleverna och deras familjer tyckte att gåtorna var mycket spännande och varje vecka frågade de efter en ny utmaning. Det var väldigt roligt och spännande!”, sammanfattade Agnieszka.

Om gåtorna i den online spaningen framhöll vinnaren i kategorin 12+ Helena Drobúlová att ”testen var mycket intressanta både för läraren och eleverna. Fördelarna var den tematiska bredden och de olika svårighetsgraderna. Det är ett fantastiskt hjälpmedel i lärprocessen!”