article image

Nu finns det nya projektkit i eTwinning!

Projektkit är användbara verktyg för att få nya idéer och snabbt starta och administrera projekt från början till slut. Det är ett urval av de bästa exemplen på god praxis som inspiration för dig när du utformar och driver ditt eget eTwinning-projekt.

Projektkit kan vara till hjälp för tidsplaneringen, kontakten med partner och genomförandet av idéer samtidigt som de ökar effektiviteten. Eftersom de finns online kan du enkelt nå och uppdatera ditt material överallt. I eTwinning finns det nu sju nya projektkit av vilka två även finns för eTwinning Plus. För närvarande finns projektkiten på 22 språk och täcker olika områden, allt från att arbeta med nyanlända elever till årets Europeiska tema kulturarvet. Här nedan ges en kort beskrivning av varje projektkit:

  • Kulturarvet: Fokus för aktiviteterna i detta kit ligger på tre huvudkategorier av kulturarvet: materiellt kulturarv, såsom monument, byggnader, böcker, konstverk och kulturföremål; immateriellt kulturarv, såsom muntliga traditioner, seder, folklore, språk och levnadssätt och naturarv såsom naturområden med kulturella aspekter.
  •  Migranter och flyktingar: Eleverna studerar invandringens historia och jämför den med invandringsmönster i dagens Europa. De undersöker historien och litteraturen för att få perspektiv på aktuella händelser och sätta dem i ett historiskt och internationellt sammanhang. 
  •  Gör mig europeisk: Fokus för aktiviteterna i detta kit ligger på europeiska värderingar och utvecklingen av den europeiska identiteten. Eleverna får lära sig om Europeiska unionens grundläggande värden: respekt för människans värdighet och mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstatsprincipen.
  • Unga entreprenörer: Fokus för aktiviteterna i detta kit ligger på att utveckla elevernas entreprenörskompetens och anställningsbarhet. Eleverna får lära sig om att välja arbete och starta eget.
  • Från Stem till Steam: Fokus för aktiviteterna i detta kit ligger på STEM-ämnen (naturvetenskap, teknik och matematik) och på konst, språk och humaniora. Kitet syftar till att utveckla elevernas kritiska och kreativa tänkande och problemlösningsförmåga.
  • Konsten att dela – delningen av konst (eTw+): Eleverna får lära sig om olika slags upphovsrätt och Creative Commons-licensiering. De får lära sig hur de kan ge upphovsmannen erkännande på ett korrekt sätt.
  •  Berättelser kopplar ihop (eTw+): Detta kit syftar till att utveckla elevernas skriv-, läs- och presentationsförmåga. Eleverna arbetar med aktiviteter som främjar samarbetslärande genom att utbyta traditionella berättelser från sina länder. 

Projektkiten är en fantastisk möjlighet för eTwinnare att skapa unika upplevelser av samarbetslärande, så om du vill titta på fler projektkit och lära dig hur du skapar dina egna, klicka här