article image

eTwinning för lärarhögskolor

Under 2012 lanserades ett eTwinning-initiativ för att få med lärarhögskolor i flera olika europeiska länder med målet att informera studerande på lärarhögskolor om eTwinning i början av deras lärarutbildning.

Initiativet har gradvis utvecklats från den inledande pilotfasen och omfattar nu alla eTwinning- och eTwinning Plus-länder. Från och med nu kan förutom lärarutbildare även lärarstuderande vara med direkt i eTwinning Live.

Från 2019 kommer alla National Support Services och byråer för partnerstöd att bjuda in alla lärarhögskolor i sina länder som ett sätt att presentera eTwinning i början av lärarutbildningen i sina länder. För att främja detta får lärarstudenterna en särskild roll på plattformen.

I initiativet finns det allt fler exempel från flera olika länder som visar att introduktionen av eTwinning i utbildningen för lärarstuderande är givande för dem och deras institutioner. Det innebär en praktisk tillämpning av 2000-talets färdigheter, projekt och internationella erfarenheter och går i linje med prioriteringen av digitalt medborgarskap.

Framförallt har initiativet för lärarhögskolor visat att mervärdet med eTwinning i den inledande lärarutbildningen bidrar till:

  • upptäckt och genomförande av projektundervisning, ämnesövergripande arbete
  • utveckling av IKT och språkkunskaper
  • europeiska /internationella, interkulturella erfarenheter
  • utveckling av professionella färdigheter (projekthantering, fastställandet av mål, planering, lagarbete)
  • reflektioner över yrkesverksamheten: utbyten med lärare i andra utbildningssystem.