article image

eTwinning-pris för kulturarvet

Visste du att nio av tio européer anser att kulturarvet bör ingå i skolans undervisning? Under 2018 firar Europa sitt kulturarv genom att informera och uppmuntra till debatt och dialog. eTwinning har glädjen att belöna lärare som deltar i projekt om Europas kulturarv.

Europeiska kommissionen kommer att ge stöd till eTwinning-priset för kulturarvet till projekt som särskilt behandlar detta tema. De vinnande lärarna kommer att belönas vid den avslutande konferensen för Europaåret för kulturarv #EuropeForCulture, som äger rum under det österrikiska EU-ordförandeskapet, den 6 och 7 december 2018 i Wien.

Hur kan man närma sig kulturarvet?

Kulturarvet kan förstås som resurser som ärvts från det förflutna i alla former och aspekter: materiella: byggnader, monument, böcker, arkeologiska fyndplatser och många fler, och immateriella: färdigheter, språk, muntlig tradition, digital konst, bilder, filmer och skivor.

För att lyfta fram temat bör eTwinning-lärare lägga fokus på att främja och sprida Europas kulturarv. Deras projekt kan:

 • öka medvetenheten om den gemensamma historien och gemensamma värderingar
 • stärka känslan av att höra till Europa
 • visa sätt att bättre skydda, stärka men även återanvända och främja Europas kulturarv som en gemensam resurs.

Hur kan man vinna priset?

Slutmålet är att öka medvetenheten om betydelsen av Europas kulturarv med hjälp av interkulturella och gemensamma utbildningsmetoder. Priset avser projekt som fått National Quality Labels. Mer om processen:

 • Användare som vill komma ifråga för eTwinning-priset för kulturarvet uppmanas att ansöka om National Quality Label senast den 30 juni 2018.
 • Endast projekt som pågår mellan den 1.06.2017 och den 30.06.2018 är kvalificerade för Twinning-priset för kulturarvet.
 • Användare kan ansöka i en av följande ålderskategorier:
  • 6-12
  • 13-19
 • I september kommer en internationell jury att utse de två bästa projekten
 • Den 6-7 december kommer grundarna av de två vinnande projekten att bjudas in att delta i det särskilda firandet i Österrike och motta ett pris som belöning för sitt arbete.

Som hjälp för dig att komma på idéer har vi valt ut några exempel: En värld med den ”berömda” skillnaden och ”Eurocomics” - studera Europa i serier.

För mer information kan du vända dig till din National Support Service.