article image

eTwinning och vänner: Better Internet for Kids (BIK)

BIK är en eTwinning-vän vars mål är att skapa en säker internetmiljö för barn.

Den explosionsartade tillväxten av sociala medier, smarta telefoner och digitala apparater förändrar barns liv, både i skolan och hemma. En av tre internetanvändare i världen är ett barn. Om detta å ena sidan är en naturlig anpassning till teknikutvecklingen som även ger barnen möjligheter att få kunskaper, att kommunicera och utveckla sina färdigheter så kan å andra sidan barn utsättas för skadligt innehåll som de inte är beredda på.

latest updates

I "Strategi för ett bättre internet för barn" föreslås därför en rad åtgärder som ska genomföras av kommissionen, medlemsstater och hela näringslivet med målet att skapa en säker internetmiljö för barn.

Vägledningen Better Internet for Kids (BIK) i onlinetjänster syftar till att ge viktig information om några av de mest populära apparna, webbplatserna för sociala nätverk och andra plattformar som barn, ungdomar och vuxna ofta använder idag.

Det årliga firandet av Safer Internet Day (SID) har som mål att öka medvetenheten om ett både säkrare och bättre internet, där alla ska kunna använda teknik ansvarsfullt, respektfullt, kritiskt och kreativt. Målet med kampanjen är att nå ut till barn och ungdomar, föräldrar och vårdnadshavare, lärare, utbildare och socialarbetare, men även till näringslivet, beslutsfattare och politiker för att uppmuntra alla att bidra till att skapa ett bättre internet.

Som en del av projektet SELMA (Social and Emotional Learning for Mutual Awareness) utarbetades dessutom en forskningsrapport med titeln "Hacking Online Hate: Building an Evidence Base for Educators" som publicerades på Safer Internet Day (SID) i början av februari. I rapporten sammanställs de vikigaste forskningsresultaten från ett omfattande forskningsprogram som genomförts i SELMA-projektet för att förstå hatpropaganda på nätet.

BIK är en eTwinning-vän. eTwinning stödjer till fullo Safer Internet Day (SID) och uppmuntrar varje år lärare att delta i kampanjen. Dessutom kan eTwinnare gå med i gruppen Bringing eSafety into eTwinning projects med särskild inriktning på e-säkerhet för elever när de använder digitala medier i undervisningen.

Även om det är en lång väg för att göra internet till en helt säker plats för barn bidrar alla dessa aktiviteter till en bättre förståelse av de utmaningar som vi möter och med praktiska strategier för att utveckla ett bättre och säkrare internet för barn.