article image

Kulturarvet – i fokus för eTwinning 2018!

Även om året ännu är ungt så är det dags att informera om årets tema! eTwinning-aktiviteterna under 2018 kommer att handla om temat kulturarv!

”Vårt kulturarv är mer än vår historia, det är nyckeln till framtiden.” Tibor Navracsics, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, 2017.

Varför ett Europaår för kulturarvet?

Kulturarvet har ett universellt värde och finns i många skepnader och former.

Allt från materiellt (byggnader, monument, böcker, arkeologiska fyndplatser m.fl.) och immateriellt kulturarv (färdigheter, språk, muntlig tradition) till naturarv (landskap, flora och fauna) och digitalt kulturarv (digital konst, bilder, filmer och skivor), skapar kulturarvet värden, kritiskt tänkande, medvetenhet om det förflutna och kunskaper för framtiden.

Så som Europeiska kommissionen framhåller här:

Genom att värna vårt kulturarv blir vi medvetna om vår mångfald och kan inleda en interkulturell dialog om vad vi har gemensamt. Finns det ett bättre sätt att berika våra liv än att engagera oss i något som är så centralt för vår identitet?

Mot denna bakgrund innebär kulturarvet ett enastående tillfälle för lärarna att i eTwinning skapa unika lärupplevelser med hjälp av interkulturella pedagogiska metoder med målet att  stödja och stärka det europeiska samarbetet.

Det är bara för lärarna och eleverna att ta på sig tänkarhattarna! 2018 kommer att bli ett aktivt och spännande år för oss alla!

Titta på videon nedan för att få lite inspiration till era projekt.

Mer info om kulturarvet och Europeiska kulturagendan 2007.