article image

2019 – 2020 eTwinning School Labels

eTwinning vill gratulera de 1004 skolor som har belönats med eTwinning School Label 2019-2020.

Under det första året för eTwinning-skolorna genomfördes många aktiviteter. eTwinning-skolor deltog i konferensen ”Utveckla eTwinning-skolor: ledande, lärande, utbyte” i Rom vars mål var att belysa, lyfta fram, erkänna och främja de viktigaste funktionerna för eTwinning-skolor så att de kan utvecklas ytterligare inom och utanför den enskilda skolan.

Dessutom anordnades en online kurs med moment som bidrog till deltagarnas personliga utveckling och även var till hjälp för att utveckla deras skolor till mentorsskolor på lokal, nationell och europeisk nivå.

Lärare på eTwinning-skolor bjöds även in till en särskild grupp på eTwinning Live. I den gruppen kan lärare utbyta kunskaper och bästa praxis från sina skolor, hålla sig uppdaterade om nyheter för eTwinning-skolor och delta i särskilda online event.

Vi har nöjet att meddela att 1004 skolor har belönats med eTwinning School Label efter en ansökningsprocess i två delar. Dessa belönade skolor är pionjärer och ses som ledande inom områden som:

Detta är inte bara ett erkännande för enskilda lärares personliga framgångar utan även ett erkännande för hela eTwinning-teamets fantastiska prestationer på dessa skolor.

Klicka här för att se hela listan med belönade skolor.

eTwinning map