article image

Prioriterade eTwinning-grupper

eTwinning-grupper är privata plattformar där eTwinnare kan diskutera och samarbeta om ett särskilt tema. Målet är att utbyta praktiska exempel, diskutera metoder för undervisning och lärande och få stöd för professionell utveckling.

Mer specifikt drivs våra ”Prioriterade grupper” av en eTwinnare som har genomfört en eTwinning-moderatorkurs. Varje grupp bestämmer aktiviteter och uppgifter som lärarna kan samarbeta och diskutera kring. Ämnena varierar från språkundervisning, entreprenörskap inom utbildning till STEM (naturvetenskap, teknik och matematik ). Ta en titt på grupper på eTwinning Live, hitta en som du gillar och gå med! 

Vem organiserar det? eTwinning Central Support Service

Hur går man med i en eTwinning-grupp? Det är väldigt enkelt, logga bara in på eTwinning Live, gå till sektionen ”Grupper” hitta en grupp med sökverktyget och gå med! 

Aktuella eTwinning-grupper:

Global praktikgemenskap– yrkesutbildning (VET)

VET

Moderatorer: Petra Jeanine Nip och Rosario Rodríguez Utrilla

Den globala praktikgemenskapen vänder sig till lärare och pedagoger inom skolor för yrkesutbildning (VET). Gruppen hälsar dig välkommen att presentera dina projekt och där finns också olika projekt för studerande vid yrkeshögskolor.

Virgilio – en introduktion till eTwinning

Virgilio

Moderatorer: Paola Arduini, Laura Maffei och Elena Pezzi

Är du en ny eTwinnare? Har du varit med ett tag och försöker hitta vad som är rätt för dig? Känner du dig vilse och behöver lite hjälp? Då har du kommit rätt! I den här gruppen kan du få hjälp på din resa genom eTwinning-landet: du får se hur det fungerar, och vad det kan göra för dig. Och du får uppleva stämningen: det kontinuerliga utbytet av idéer och erfarenheter i ett arbetsnätverk med lärare och elever som lär av varandra. Gå med nu och börja din resa!

eTwinning för skolledarskap

School Leadership

Moderator: Rita Zurrapa

Den här gruppen vänder sig särskilt till rektorer och andra inom skolledning. Den är en uppföljning på temakonferensen om ”Medborgarskap - en ny etik för 2000-talet” som hölls i Florens, Italien, i september 2016. I gruppen fortsätter vi att diskutera och undersöka lösningar på utmaningarna för dagens skolledning.

e-säkerhet för eTwinning-projekt

eSafety

Moderator: Aneta Wilk

Den här gruppen är för alla eTwinnare som använder sociala medier inom utbildning, särskilt de som aktivt driver eTwinning-projekt. Det allmänna målet för gruppen är att ge lärare vägledning om e-säkerhet för elever när de använder digitala medier i utbildningen, särskilt för att genomföra eTwinning-projekt, att utveckla lärares kunskaper i att utarbeta sina egna läromedel om e-säkerhet som de kan använda i sin undervisning och att utbyta kunskaper om ämnet med andra lärare.

Kreativa klassrum

Creative Classroom

Moderator: Angeliki Kougiourouki

Ett kreativt nätverk med lärare och vänner där vi utbyter erfarenheter och idéer, deltar i kreativa aktiviteter och webbinarier och lär av varandra. Kreativa klassrum handlar om kreativt utbyte och erkännande av lärares arbete i skolan. Gruppen Kreativa klassrum fortsätter sin sju år långa resa till den nya plattformen Grupper.

Engelska som andraspråk

English as Second Language

Moderator: Theodora Gkeniou

En grupp för alla lärare som undervisar i engelska som andraspråk. En plats för inspiration, samarbete och professionell utveckling!

Entreprenörskap inom utbildning

Entrepreneurship

Moderator: Kornelia Lohynova

Utbildning i entreprenörskap handlar om att hjälpa ungdomar att utveckla de färdigheter de behöver för livet och arbetet. Dessa viktiga färdigheter kan läras ut och måste integreras i utbildningsämnen på alla nivåer. Hur? Låt oss börja i företagsinkubatorn, ta initiativ och tillsammans upptäcka hur man kan utveckla våra elevers och vår egen företagaranda. Deltagarna lär sig av varandra och blir lärarprenörer med en positiv och aktiv inställning.

Spelbaserade klassrum

Game-based Classroom

Moderator: Glykeria Gkouvatsou

Idag är spel ett gemensamt språk över gränserna. Frågan är inte om spel lämpar sig för lärande utan hur vi drar nytta av ungdomars passion och integrerar spel i undervisnings-/lärandeprocessen. Målet för den här gruppen är att studera frågan ovan och bidra till att skilja på kommersiella och pedagogiska spel och hur de senare kan främja lärande, samarbete och kritiskt tänkande.

Inkluderande utbildning

Inclusive Education

Moderator: Marijana Smolčec

En grupp för alla utbildare som vill förbättra utbildningen och utveckla sin kompetens att undervisa elever med inlärningssvårigheter eller särskilda behov, men även begåvade/talangfulla elever. En stödgrupp där lärare utbyter erfarenheter, material, aktiviteter och deltar i online seminarier om olika slags elever med särskilda behov.

STEM

STEM

Moderator: Rafael Montero

Lärare i naturvetenskap, teknik och matematik (STEM) på alla nivåer är välkomna! Den här gruppen ÄR en mötesplats, en plats för utbyte och att lära sig av varandra. Nanoteknik, IKT, astronomi, frågebaserat lärande, multipel intelligens, att främja naturvetenskapliga yrken, gemensamt arbete, naturvetenskapliga mässor... Gillar du det? Gå med!

Sustainability Education Network Service eTwinning (SENSE, eTwinning-nätverkstjänst för utbildning om hållbarhet)

SENSE

Moderator: Agustín Bastida Rodríguez

Undervisa grönt! Låt oss bevara planeten för våra framtida generationer. Koldioxidavtryck. Växthuseffekten. Klimatförändringar. Återvinning. Energi. Vatten... Detta är några av de vanligaste aspekterna som tas upp när vi pratar om miljön, men utbildning om hållbarhet handlar om mycket mer än så. Kom och lär dig mer. ESD, utveckling för hållbar utveckling: SENSE, du vet att det är meningsfullt.

Kön - Hur stoppar man stereotyper

Gender - Know how to stop stereotypes

Moderator: Marie Louise Petersen

Den här gruppen är öppen för eTwinnare som vill dela med sig av sin kunskap och sin undervisning inom kön och sexualitet på engelska, franska och de skandinaviska språken. I gruppen delar man med sig av erfarenheter för att kunna bekämpa könsstereotyper och sexism och för att skapa jämlikhet, frihet och mångfald i klassrummet, på lekplatsen och i samhället. Medlemmarna i gruppen delar med sig av sina goda idéer för hur man ska undervisa i frågor som rör kön och sexualitet samtidigt som man diskuterar bästa praxis och utmaningar som rör undervisning i jämlikhet. Tanken med gruppen är också att bidra med inspiration och mod för att arbeta med jämlikhet i olika ämnen. 

Integrering av nyanlända elever på skolan

Integrating Migrant Students

Moderator: Carol Barriuso

Hur skapar man en god integrering av unga flyktingar i skolan? Vilka utmaningar innebär det för skolan och hur hanterar man dessa? Vilka utbildningskoncept och undervisningsmaterial har visat sig fungera bra och kan användas som exempel i andra skolor? Den här gruppen är främst tänkt som en hjälpgrupp där skolledare och lärare kan dela med sig av sina erfarenheter och det material som de använder.

Kodning i skolorna

Coding at schools

Moderator: Stefania Altieri

Nu introducerar vi kodning i våra klassrum för att utveckla datorkunskaperna! En av de viktigaste aspekterna när man lär sig att koda i skolan är att eleverna kan lära sig ett nytt sätt att tänka genom problemlösning. Genom att studera och leka förbättras även deras mjuka färdigheter som analytiskt tänkande, samarbete och kreativitet. Detta är en av de stora fördelarna med undervisning i kodning och robotteknik.