Bevis

Vi kan prata om oss själva hur länge som helst, men genom eTwinning bevis fokuserar vi på er lärare och inte på projekten. Läs om lärarnas tankar, åtgärder och resultat för att se hur det kan gynna dig att bli en del av Europas största lärarnätverk.