Kit

Färdiga projekt-kit är steg för steg-anvisningar till lyckade eTwinning-projekt. Projekt-kit kan användas som utgångspunkt av lärare som vill genomföra liknande projekt eller som inspiration för nya idéer.