Ansvarsfriskrivning

EUN Partnership AISBL (som kallas European Schoolnet och här nedan EUN) driver eTwinning Central Support Service och underhåller eTwinning-plattformen enligt ett tjänsteavtal med Eacea (Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur), den upphandlande myndigheten.

EUN håller informationen på plattformen aktuell och korrekt för den upphandlande myndigheten. Om det förekommer fel kan användare skriva till editor@etwinning.net. Kommissionen, Eacea och EUN accepterar inte något ansvar eller några skyldigheter för informationen på denna webbplats.

Informationen på denna plattform är:

  • endast av allmän art och avser inte någon enskild persons eller organisations särskilda förhållanden
  • inte nödvändigtvis heltäckande, korrekt, fullständig eller aktuell
  • ibland länkad till externa webbplatser som kommissionen, Eacea och EUN inte har någon kontroll över och som de inte tar något ansvar för
  • inte yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om särskilda upplysningar behövs bör en kvalificerad fackman kontaktas).

EUN förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande upphäva, byta ut, förändra, lägga till eller ta bort delar av webbplatsen med medgivande från den upphandlande myndigheten.

Denna friskrivningsklausul är inte avsedd att inskränka kommissionens, Eacea:s eller EUN:s ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning, inte heller undanta dem från ansvar i de fall som inte får undantas enligt sådan lagstiftning.

Upphovsrättsskydd

Om inget annat anges är återgivning tillåten förutsatt att källan anges. Om förhandstillstånd krävs för att återge information innebär det att ovanstående generella tillstånd inte gäller, och att alla inskränkningar i användningen tydligt måste anges.

  • Administration