Ansvarsfriskrivning

Europeiska skoldatanätet driver den här webbplatsen för att sprida sina initiativ till allmänheten. Materialet på den här webbplatsen är endast avsett för information.

Vårt mål är att hålla den här informationen aktuell och korrekt.  Om felaktigheter kommer till vår kännedom försöker vi rätta till dem.  Men Europeiska skoldatanätet frånsäger sig all ansvars- eller skadeståndsskyldighet för uppgifterna på den här webbplatsen.

Denna information är:

· endast av allmän art och avser inte någon enskild persons eller organisations särskilda omständigheter
· inte nödvändigtvis heltäckande, korrekt, fullständig eller aktuell
· ibland länkad till externa webbplatser som Europeiska skoldatanätet inte har någon kontroll över och för vilka Europeiska skoldatanätet inte åtar sig något ansvar
· inte yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om särskilda upplysningar behövs bör en kvalificerad fackman kontaktas).

Europeiska skoldatanätet förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande upphäva, byta ut, förändra, lägga till eller ta bort information från webbplatsen.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka Europeiska skoldatanätets ansvar i strid med krav i tillämplig nationell lagstiftning, inte heller att undanta Europeiska skoldatanätet från ansvar för frågor som inte är undantagna enligt nationell lag.

Upphovsrättsskydd
Om inget annat anges är återgivning tillåten förutsatt att källan anges. Om förhandstillstånd krävs för att återge information innebär det att ovanstående generella tillstånd inte gäller, och att alla inskränkningar i användningen tydligt måste anges.

  • Administration