Uppförandekod

eTwinning är en plattform där du kan finslipa dina färdigheter, utöka ditt professionella nätverk och utveckla dina elevers färdigheter. Därför bygger eTwinning-andan på ömsesidig förståelse och respekt.

A. Centrala principer

alla eTwinnare och deras event, meddelanden, inlägg, projektmaterial och allt som publiceras på eTwinning-plattformen måste följa och uppfylla följande centrala principer i linje med Europeiska unionens grundläggande värden och allmänna principer.

- Vara inkluderande. Allas uppfattningar och åsikter är alltid välkomna och tillåtna inom de gränser som fastställs i uppförandekoden. eTwinnare uppmuntras att se längre än sitt eget perspektiv, ha förståelse för olika kulturer och vara lyhörda när de tar med andra eTwinnare i sina event, projekt, grupper och nätverksaktiviteter – både på nätet och på plats. eTwinning främjar förståelse, empati och öppenhet mot varandra för att göra nätverket till ett säkert område utan trakasserier.

- Visa respekt. Medlemmarna i eTwinning-nätverket måste visa respekt när de har att göra med sina kollegor och interagerar med varandra. Att respektera andra människor och deras aktiviteter på plattformen och förutsätta att deras handlingar drivs av goda avsikter gör att eTwinnare inte bara känner sig trygga och säkra utan också motiverade och produktiva. eTwinnare får inte förolämpa eller trycka ner andra eller uppmuntra till våld mot människor på grund av deras ras, etnicitet, nationella ursprung, religion, sexuella läggning eller kön och/eller som tillhörande ett land, en grupp eller minoritet.

- Vara toleranta. Meningsskiljaktigheter är oundvikliga då och då. Tolerans mot andras åsikter är drivkraften bakom den pragmatiska hållning som uppmuntras i nätverket. Det är viktigt att försöka hitta konstruktiva lösningar på meningsskiljaktigheter och olika åsikter inom de gränser som anges och definieras i denna uppförandekod och acceptera att det i vissa fall kan sluta med att man är överens om att man inte är överens.

- Vara artig och vänlig i all slags kommunikation – särskilt kommunikation på distans, där risken för missförstånd är större. Att vara artig innebär att vara medveten om och respektera andra människors känslor och att visa det. Som ett hem för alla eTwinnare är eTwinning platsen på nätet där de kan uttrycka sig fritt, enkelt utbyta och omtänksamt utveckla sina idéer och tankar och behandla andra eTwinnares på samma sätt. Det innebär att vi gör vårt bästa för att omsorgsfullt välja ord och innehåll i event, projektmaterial, beskrivningar av möten på nätet och på plats, inlägg och meddelanden.


B. Några regler som alla eTwinnare måste iaktta

För att göra det lättare att förstå vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet på eTwinning-plattformen har det utarbetats några regler för eTwinning som alla eTwinnare måste respektera.

1. Ingen användning av eTwinning för kommersiella syften
Det är absolut förbjudet att använda plattformen i kommersiella syften. Alla företag, initiativ, event eller program med kommersiella syften tas bort och så även deras åtkomst till själva plattformen.

2. Ingen mobbning, inga direkta hot eller trakasserier
I eTwinning tolereras inte mobbning eller trakasserier. Om du är utsatt för nätmobbning eller någon hotar dig när du använder en av platserna i eTwinning ska du rapportera meddelandet eller kontakta din National Support Service. Om någon ertappas med att mobba eller trakassera andra medlemmar på plattformen stängs de av permanent från eTwinning.

3. Immateriella rättigheter
Se till att innehållet du laddar upp på plattformen inte bryter mot upphovsrätten. Innan du delar bilder, videor, dokument eller andra resurser, så se till att du har rätt att göra det. eTwinning-plattformen kan inte innehålla videor – du måste först ladda upp din video på YouTube, DailyMotion eller Vimeo och sedan klistra in länken på eTwinning. Glöm inte att också titta på deras bestämmelser om upphovsrätt.

4. Falsk identitet
eTwinnare får inte utge sig för att vara andra personer eller grupper/organisationer som de inte företräder på ett sätt som är avsett att vilseleda, förvirra eller lura andra.

5. Elever (minderåriga)
I eTwinning tas elevernas integritet och säkerhet på största allvar. Undvik att posta bilder med elever på din eTwinning Live profil, TwinSpace, Grupper etc. Om du gör det så se då till att du har föräldrarnas samtycke eller att eleverna inte går att känna igen.

6. Privat information och känsliga uppgifter
Tänk efter noga innan du postar innehåll som har att göra med andra. Du bör inte dela med dig av dina eller andra eTwinnares privata uppgifter – som personliga telefonnummer och adresser, uppgifter om kreditkort eller annan privat information - eller intima bilder och videor. Tänk alltid efter innan du postar!


C. ”Netikett”

eTwinnare bör uppträda professionellt, artigt och med respekt i sina kontakter på nätet så som de skulle göra i sina kontakter i verkliga livet. Nedan följer några exempel på vad användare bör och inte bör göra.

1. Försiktig och ansvarsfull användning av det interna meddelandesystemet
Avstå från att skicka för många meddelanden till lärare som du inte arbetar med. Innan du kontaktar en användare: titta på hans/hennes profil, se om han/hon är tillgänglig för projekt och se till att ditt meddelande är relevant. Skicka inte exakt samma meddelande till flera eTwinnare.

2. Undvik att skicka skräppost på forum
På eTwinning Live partnerforum genereras tusentals meddelanden. Se till att ditt meddelande är relevant för trådens ämne. Innan du publicerar ett nytt inlägg så kolla om det finns andra relevanta meddelanden och svara på dem. Hjälp oss att se till att alla forum är relevanta för ett bra samarbete!

3. Posta bara relevanta och passande kommentarer på andras inlägg
När du postar en kommentar på någon annans profil, så se till att den är relevant för användaren. Kommentarer ska vara för individer och ha att göra med användarens inlägg. Skriv inte samma kommentar till flera användare.

4. Undvik slumpmässiga kontaktförfrågningar och projektinbjudningar
Undvik att be eTwinnare att bli en av dina kontakter eller att gå med i ditt projekt utan någon tidigare kommunikation. Se till att du har ett rimligt och hanterbart antal kontakter i din lista. Vill du hålla koll på någons uppdateringar? Följ honom/henne istället.

5. Riktade eventinbjudningar
Undvik att bjuda in dina kontakter till event som du arrangerar om du inte är säker på att dessa kollegor kan delta. Slumpmässiga inbjudningar till event som anordnas på din skola kommer att betraktas som skräppost.


D. Överträdelser av uppförandekoden

Vad kan du göra om du anser att en eTwinnare inte respekterar uppförandekoden?
I stödnätverket gör vi vårt yttersta för att skydda människor mot kränkningar och skräppost i eTwinning, men som ett aktivt och pluralistiskt nätverk räknar vi med att du ska hjälpa oss att upprätthålla den positiva attityden och minska ovälkomna incidenter. Därför uppmanar vi eTwinnare att anmäla när det behövs.

Om du stöter på inlägg, event eller kommentarer i dagböcker och på forum, får ett privat meddelande eller ser innehåll som är kränkande, bryter mot upphovsrätten eller som du anser är olämpligt kan du använda knappen ”anmäl” – om tillgänglig, annars kan du kontakta din Support Organisation - och ange dina skäl för anmälan. Ditt meddelande kommer att behandlas av Support Organisations.

Vad händer om någon inte följer uppförandekoden?
Underlåtenhet att följa reglerna i uppförandekoden utgör ett brott mot villkoren i den och kan medföra att inlägg eller material som laddats upp av eTwinnare när som helst tas bort temporärt eller permanent utan att det meddelas i förväg. I sådana fall kommer författarna till materialet och deras Support Organisation att informeras och skäl för borttagandet ges. Användare som inte följer uppförandekoden kan också stängas av från eTwinning temporärt eller permanent.

Vid tvister kommer Europeiska kommissionen på vars vägnar eTwinning drivs att fatta ett slutgiltigt beslut.