Vad är eTwinning School Label?

eTwinning Schools är goda exempel på hur skolorna kan dra nytta av eTwinning. De arbetar aktivt med att lyfta fram värden och pedagogik bakom eTwinning och fungerar som referenspunkt för lokala grupper samt som förebild för andra skolor.

Label

I eTwinning-skolor lyfter man fram vikten och värdet av eTwinning och inkluderar detta i skolans policy, praxis och fortbildning med stöd av skolledningen.

Med eTwinning School Label lyfter eTwinning inte bara fram och belönar de som arbetar med eTwinning, utan hela skolan uppmärksammas för det engagemang och hårda arbete som grupperna genomför där lärare och rektorer arbetar tillsammans.

Syftet med att bli utsedd till en eTwinning-skola är att det lägger grunden till en utvecklande resa med inslag som kan bedömas på ett objektivt sätt. Det är ingen tävling, utan det handlar snarare om att utvecklas från en nivå till nästa.

Ledstjärnan för alla skolor inom eTwinning Schools är eTwinning-skolornas uppdrag.

Vilka är fördelarna?

eTwinning Schools:

De uppmärksammade skolornas personal och rektorer uppmuntras att delta i särskilda fortbildningsprogram och kan även vara med i en eTwinning-grupp för att dela med sig av bästa praxis, samarbeta och delta i särskilda online evenemang.

Hur kan din skola få eTwinning School Label?

Det finns två steg för att få eTwinning School Label.

Steg ett

är en automatisk kontroll av följande tre punkter:

Om en skola uppfyller dessa krav får alla registrerade eTwinnare på skolan en e-postinbjudan om att fylla i ett ansökningsformulär som finns på eTwinning Live där man utvärderar sig själv.

Steg två

Sökande måste fylla i ett självutvärderingsformulär för skolans räkning.

Det här självutvärderingsformuläret handlar om de 4 eTwinning-pelarna:

Hur man ansöker

TIPs:

KRAV FÖR STEG 2

Innan ansökan skickas in måste de sökande lämna bevis på att alla följande krav uppfylls.

Listan med belönade eTwinning-skolor 2021-2022 publiceras i slutet av mars – början av april 2021.

Observera: endast för denna ansökningsomgång och på grund av oförutsedda omständigheter med anledning av covid-19 är detta krav (närvaro vid marknadsföringsevent för eTwinning) frivilligt. Oavsett om lärarna ordnade event eller inte får de alla en poäng för den här frågan. Informera gärna dina kollegor om detta.

Läs om vilka skolor som för närvarande har eTwinning School Label här.

2018 – 2019 eTwinning School Labels

Klicka här för att se hela listan med belönade skolor.

2019 – 2020 eTwinning School Labels

Klicka här för att se hela listan med belönade skolor.

2020 – 2021 eTwinning School Labels

Klicka här för att se hela listan med belönade skolor.

2021– 2022 eTwinning School Labels

Klicka här för att se hela listan med belönade skolor.