article image

European Quality Label

European Quality Label är en ytterligare bekräftelse på framgång och visar att projektet har nått en viss europeisk nivå.

EUROPEAN QUALITY LABEL – Ingen ansökan behövs!

quality label icon

Den delas ut av Central Support Service (CSS) till lärare i ett projekt som: 

  1. minst en National Support Service har föreslagit till European Quality Label efter en granskningsprocess. Varje National Support Service nominerar den översta tredjedelen av beviljade National Quality Labels utifrån deras kvalitetspoäng.
  2. där minst två partner har fått National Quality Label. European Quality Label delas endast ut en gång per år och visas på eTwinning-portalen.

Ni måste ha en European Quality Label för att delta i tävlingen om de europeiska eTwinning-priserna.