De europeiska eTwinning-priserna

De europeiska eTwinning-priserna är den högsta utmärkelsen som lärare och elever kan få för sitt utmärkta arbete i eTwinning.

Observera: om ett projekt omfattar mer än en ålderskategori, - måste initiativtagarna enhälligt bestämma vilken kategori de vill tävla i.

Varje år kan även National Support organisationers sponsra priser i särskilda kategorier. Lärare kan även söka i en av de särskilda kategorierna, om de är aktuella, via ansökningsformuläret.

Process

De europeiska eTwinning-priserna delas ut till projekt som klarar olika steg.

1. Först och främst måste projektet få en National Quality Label. En NQL ges till projekt som har nått en viss kvalitetsnivå utifrån fem kriterier. Utvärderingen utförs av National Support Organisation i varje land.

2. Projekt med Quality Label måste sedan också belönas med European Quality Label, som automatiskt tilldelas av Central Support Service när ett projekt:

3. Lärare som medverkar i projekt som har klarat de föregående två stegen kan ansöka om de europeiska eTwinning-priserna. Ansökningsperioden för de europeiska eTwinning-priserna är vanligtvis under månaderna oktober och november.
 

4. Alla ansökningsbidrag utvärderas sedan i ett grundligt och noggrant förfarande med jurymedlemmar från National Support Organisations (för ett första urval), Central Support Service och Europeiska kommissionen.

Villkor

1. För att delta i tävlingen måste projekten ha belönats med European Quality Label någon gång under projektets gång.
2. Det måste framgå att alla projekt har varit aktiva under det förra läsåret.
3. Endast de partner som har fått en European Quality Label för projektet kommer att belönas officiellt om deras projekt vinner.
4. Projekt kan endast vara med i utvärderingsprocessen för eTwinning-priserna en gång: men projekt som har uppvisat en betydande förbättring över tid  kan ansöka en andra gång efter berörda National Support Organisations bedömning.

Regler

Vad är ett bidrag?

Ett bidrag är ett gemensamt europeiskt eTwinning-projekt med skolor i olika länder som använder IKT. Projektet måste ha ett påtagligt resultat som ger bedömarna en konkret uppfattning om projektets värde, förlopp och resultat Varje bidrag ska beskrivas på följande sätt:

*Viktigt*: Alla som skickar in bidrag måste publicera så mycket som möjligt av sina arbeten, samtidigt som de tar hänsyn till dataskydd och upphovsrätt. Utvärderarna har inte tillgång till material med begränsat tillträde, såsom privata eTwinning-platser.

Juridiska och etiska frågor

Alla tävlingsbidrag måste följa europeiska överenskommelser om upphovsrätt. Korta citat får användas om källan är klart angiven. Bilder, film, ljud och annan multimedia får användas endast om de har producerats av skolan eller dess motsvarighet, eller om ägaren uttryckligen har tillåtit användningen, eller om de tagits från fria källor som Clip Art.

Bidrag som skickats till tävlingen om eTwinning-priserna omfattas av eTwinnings upphovsrättspolitik som omfattas av Creative Commons 4.0. Det innebär att återgivning av dem är tillåten om källan anges, om inte annat anges. Om förhandstillstånd krävs för att återge information innebär det att ovanstående generella tillstånd inte gäller, och att alla inskränkningar i användningen tydligt måste anges.

Utvärdering

Utvärderarna kommer att ta hänsyn till följande kriterier, vilka är de samma som för att tilldela National Quality Labels:

Hur man ansöker

Alla kvalificerade projekt som har klarat den process som beskrivs ovan kan ansöka.  Projekt kan endast utgöra ett tävlingsbidrag. Därför måste partner i varje projekt bestämma vem av dem som ska ansöka och skicka in bidraget.

Alla bidrag skickas in genom att klicka på länken på eTwinning Live i fliken "projekt", nedanför projektbeskrivningen. Informationen som skickas in ska vara uttömmande: vi uppmuntrar dig att göra ett utkast till ansökan med ett ordbehandlingsprogram och klistra in texten i ansökningsformuläret när du är färdig. Det gör att du kan skicka bidraget till dina partner innan du lämnar in det.

Priserna

Vinnarna och andrapristagarna i varje vinnande projekt i alla kategorier (huvudkategorier och särskilda kategorier) bjuds in att delta i den årliga eTwinning-konferensen, där:

Alla kvalificerade lärare i projekt som vinner och som kommer på andra plats får ett pris och ett intyg för sig och sina elever.