Erkännande

I eTwinning är ditt arbete viktigt och det förtjänar att lyftas fram och erkännas på lokal, nationell och europeisk nivå. I det här avsnittet kan du läsa om hur vi inom eTwinning uppmärksammar arbetet som lärare, elever och skolor gör genom utmärkelserna National Quality Label och European Quality Label, eTwinning Awards, eTwinning Schools samt eTwinning-portföljen.