article image

Temakonferenser

Vad är det?
Temakonferenserna är 3-dagars informationsevent på plats. Dessa teman inriktas på pedagogiska aspekter i allmänhet. Det viktigaste målet är att informera och skapa medvetenhet om eTwinning. Dessa event genomförs på ett språk som många i Europa talar. Man kan få ett intyg för deltagande i ett sådant event.

Vem organiserar det?  National Support Services, i samarbete med Central Support Service

Vem kan delta? Målgrupp är alla lärare, även icke-eTwinnare som regionala myndigheter. Deltagarna bjuds in att delta och kan komma att väljas ut alltefter temat. Temakonferenser har ungefär 200 deltagare.

Tidsram: 2-3 dagar

Var? Dessa event genomförs i hela Europa.

Hur kan jag ansöka? Kontakta din NSS.

  • Professional Development
  • Training session