article image

Initiativ för nya lärarstudenter

Varför finns det ett initiativ för nya lärarstudenter?

Sedan 2012 har eTwinning genomfört ett europeiskt initiativ tillsammans med lärarhögskolor (Teacher Training Institutions, TTI) från flera europeiska länder för att inkludera eTwinning i den inledande lärarutbildningen, för att kunna anpassa eTwinning genom samarbete med lärarstudenter.

Initiativet har ett ökande antal exempel som visar att det ger ett stort mervärde både för studenterna och för skolorna om de får lära sig om eTwinning redan under lärarutbildningen. TTI-initiativet är ett utmärkt exempel på hur eTwinning kan bidra till utvecklingen av den nya generationens lärare från den praktiska tillämpningen av färdigheter för 2000-talet till engagemang i internationella samarbetsprojekt.

eTwinning i lärarutbildningen innebär följande:

  • Information om och genomförande av projektundervisning och tvärvetenskapligt arbete.
  • Utveckling av färdigheter inom IKT och språk.
  • Europeiska, internationella och interkulturella upplevelser.
  • Utveckling av yrkesmässiga färdigheter (projektledning, målsättning, planering, att arbeta i grupp).
  • Reflektioner om yrkesmässig praxis: utbyten med lärare från andra utbildningssystem.

Hur deltar man?

Tillvägagångssättet för att introducera eTwinning varierar mellan länder och institutioner men det finns två huvudsakliga delar:

  1. Inkludering av ”Introduktion till eTwinning” i läroplanen för studenterna.
  2. Mindre samarbetsprojekt som skapas i eTwinning av lärarutbildare och/eller lärarstudenter (på lokal, nationell eller internationell nivå), eller mindre eTwinning-projekt med elever när studenterna har sin praktik på skolor.

eTwinnings nationella stödtjänster och partnerorgan tillhandahåller utbildning, teknisk support och hjälp för att koppla samman eTwinning med lärarhögskolorna och studenterna i andra länder.

Lärarhögskolorna (både lärare och lärarstudenter) har en eTwinning-grupp till sitt förfogande för att samla in information om hur man deltar, vilka modeller som finns, exempel på aktiviteter, flera olika presentationer samt ett forum för att hitta partner.

Så här deltar man

TTI-initiativet finns på ett begränsat antal lärarhögskolor, som måste ha ett formellt godkännande från landets nationella stödtjänster eller partnerorgan. Om du är lärarstudent eller lärarutbildare och vill veta mer om initiativet kontaktar du din nationella stödtjänst eller partnerorgan.