article image

Workshops För Professionell Utveckling

Vad är det?
Workshops för professionell utveckling (PDWs) är tre dagars utbildningsevent på plats som täcker ett pedagogiskt ämne. Dessa event genomförs på ett språk som många i Europa talar. Man kan få ett intyg för deltagande i ett sådant event.

Vem organiserar det?  National Support Services, i samarbete med Central Support Service

Vem kan delta? Deltagarna bör vara eTwinnare på medelhög eller avancerad nivå. Deltagande efter inbjudan, upp till ungefär 100 deltagare.

Tidsram: 2-3 dagar

Var? Dessa event genomförs i hela Europa, ca fem gånger per år.

Hur kan jag ansöka? Kontakta din NSS.

  • Professional Development
  • Training session