article image

Online Kurser

Vad är det?
eTwinning online kurser är långa kurser som syftar till att möta behoven i eTwinning-nätverket inom områden som online moderering, undervisning och lärande och ambassadörer på nationell och europeisk nivå. Varje år lyfter eTwinning fram en kurs. Online kurser leds av en grupp experter och omfattar aktivt arbete och diskussioner bland lärare. De innehåller asynkrona och ibland synkrona aktiviteter och genomförs på engelska. Man kan få ett intyg för deltagande i ett sådant event.

Vem organiserar det? Central Support Service

Vem kan delta? Alla registrerade lärare. Deltagare kan komma att väljas ut alltefter kursens tema. Kurser kan ha upp till 250 deltagare.

Tidsram: Kurser tar 3-4 månader.

Var? Dessa event genomförs online på eTwinning Moodle.

Hur kan jag ansöka?   Kontakta din National Support Service (NSS) för att få veta mer.

  • Online course
  • Professional Development