article image

Lärevent

Vad är det? Lärevent är korta intensiva online evenemang om olika teman. Dessa teman inriktas på pedagogiska aspekter. De leds av en expert och omfattar aktivt arbete och diskussioner bland lärare. Läreventen innehåller asynkrona och ibland synkrona aktiviteter och genomförs på ett språk som många i Europa talar. Du kan få ett intyg när du deltagit i ett event.

Vem organiserar det?

eTwinning Central Support Service

Vem kan delta? 

Alla registrerade eTwinning-lärare. Deltagare kan komma att väljas ut med hänsyn till eventets tema. Lärevent har ungefär 200 deltagare.

Tidsram? 

Lärevent pågår i 10 - 15 dagar.

Var? 

Dessa event genomförs online i eTwinning-lärlabbet.

Hur kan jag ansöka? live.etwinning.net/professionaldevelopment

Om du är intresserad av att delta i något av följande tillfällen till professionell utveckling så logga in på eTwinning Live och kolla in fliken Professionell utveckling.


Lärevent 2020

 1. Learning Event 2020: Hur man lanserar ett eTwinning-projekt i yrkesutbildning från scratch?

EXPERT: Alicia Sánchez Ortiz
DATUM: 27.04.2020 - 10.05.2020
SPRÅK: engelska
MÅLGRUPP: eTwinning-ambassadörer, högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildning
ÄMNEN: yrkesinriktade
NYCKELKOMPETENSER: medborgerlig, kulturell medvetenhet och kulturella uttryck, digital, entreprenörskap, språk, litteracitet, matematik, naturvetenskap, teknik, personlig och social kompetens och lära att lära
KORT BESKRIVNING: Målet med det här läreventet är att vara till hjälp för lärare inom yrkesutbildning att lansera ett eTwinning-projekt. De kommer att kunna utbyta idéer och ta upp och reda ut eventuella tvivel. Deltagarna får möjlighet att träffa andra kollegor och lära sig av varandra. De får diskutera följande viktiga punkter: 1. yrkesförberedande europeisk utbildning i ert land (läroplan, ämnen, antal timmar etc.). 2. Nyckelkompetenser, mjuka kompetenser och aktiva metoder i anknytning till läroplanen och eTwinning-projekt. 3. Idéer för eTwinning-projekt och yrkesutbildningsskolor. 4. Användbara verktyg. 5. eTwinning i Erasmus +. 6. Kvalitet i eTwinning-projekt.

 1. Lärevent 2020: 5 i:n eller effektiva eTwinning-projekt för högstadie- och gymnasieskolor

EXPERT: Anna Pławecka
DATUM: 04.05.2020 - 14.05.2020
SPRÅK: engelska
MÅLGRUPP: eTwinning-ambassadörer, eTwinning-skolor, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildning
ÄMNEN: alla ämnen
NYCKELKOMPETENSER: medborgerlig, kulturell medvetenhet och kulturella uttryck, digital, entreprenörskap, språk, litteracitet, matematik, naturvetenskap, teknik, personlig och social kompetens och lära att lära
KORT BESKRIVNING: Det här läreventet är avsett för lärare från mellanstadiet till gymnasiet i alla slags skolor oavsett i vilka ämnen de undervisar. I läreventet ges användbara tips och en presentation av IKT-verktyg för att utveckla eTwinning-projekt med elever från mellanstadiet till gymnasiet. De fem bokstäverna ”i” står för introduktion, inspiration, interaktion, innovation och information, de viktigaste faktorerna i ett framgångsrikt utbildningsprojekt för dessa elever. Alla dessa ingredienser blandade med en nypa undervisningserfarenhet garanterar en välsmakande rätt, bara att sedan servera till eleverna.

 1. eTwinning Plus lärevent 2020: Väcka entusiasm för att lära med projektbaserat lärande inom eTwinning

EXPERT: Daniela Bunea
DATUM: 12.05.2020 - 22.05.2020
SPRÅK: engelska
MÅLGRUPP: Lärare från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Jordanien, Libanon, Moldavien, Tunisien, Ukraina
ÄMNEN: Konst, medborgarskap, ämnesövergripande, design och teknik, drama, miljöutbildning, etik, Europastudier, främmande språk, geografi, mediekunskap
NYCKELKOMPETENSER: medborgerlig, kulturell medvetenhet och kulturella uttryck, digital, entreprenörskap, personlig och social kompetens och lära att lära
KORT BESKRIVNING: Målet med det här läreventet är att inspirera eTwinning Plus-lärare att hitta, tillämpa, utvärdera och använda strategier som passar i sin kontext. Syftet är att engagera elever via projektbaserat lärande och utveckla deras mjuka kompetenser. Eleverna får aspekter på sin utbildning och alternativ för resultatutvärderingar, samtidigt som de utvecklar viktiga livskunskaper.

 1. Lärevent 2020: Att skapa ett 2D-spel i Construct 2

EXPERT: Paulo Novo
DATUM: 18.05.2020 - 29.05.2020
SPRÅK: engelska
MÅLGRUPP: alla lärare
ÄMNEN: konst, design och teknik, matematik/geometri, mediekunskap
NYCKELKOMPETENSER: digital, matematik, naturvetenskap och teknik
KORT BESKRIVNING: Det har varit mycket kritik mot barns spelande, men många studier tyder på att spela videospel hemma förbättrar visuell uppmärksamhet och rumsliga-motoriska färdigheter. Att spela i undervisningen ger många fördelar i lärandeprocessen. I detta lärevent går vi igenom några grundläggande principer för speldesign och vi gör en 2D-plattform för spel med spelmotorn Construct 2. På ett enkelt sätt bygger vi upp alla komponenter i spelet: karaktärer, fiender och animeringar.

 1. Lärevent 2020: Ett förslag till en bättre värld: global förändring och Agenda 2030

EXPERT: Fernando Valladares
DATUM: 18.05.2020 - 29.05.2020
SPRÅK: engelska
ÄMNEN: biologi, kemi, medborgarskap, ekonomi, miljökunskap, etik, geografi, geologi, hälsokunskap, mediekunskap, naturvetenskap
MÅLGRUPP: alla lärare
NYCKELKOMPETENSER: kulturell medvetenhet och kulturella uttryck, digital, entreprenörskap, språk, litteracitet, matematik, naturvetenskap, teknik, personlig och social kompetens och lära att lära
KORT BESKRIVNING: Världen lider för närvarande av de negativa effekterna av mänsklig verksamhet. Effekterna kan märkas på allt från klimatförändringarna till utrotningen av tusentals arter, från överexploatering av resurser till förändringen av många globala kretslopp (kol, kväve, vatten). Vi människor förändrar alla ekosystemfunktioner och det äventyrar paradoxalt nog vår egen överlevnad. De 17 målen för hållbar utveckling för fred och välstånd är en del av Förenta nationernas program för att undvika de värsta scenarierna och möjliggöra mänsklig utveckling på ett rättvist sätt och med ett litet miljöavtryck. Målen för hållbar utveckling är en angelägen uppmaning till insatser från alla länder till alla länder. Där framhålls att utrotandet av fattigdom och nöd måste gå hand i hand med strategier för att förbättra hälsa och utbildning, minska ojämlikheten och stimulera ekonomisk tillväxt – allt medan vi tar itu med klimatförändringar och arbetar för att bevara våra hav och skogar.

 1. Lärevent 2020: Att undervisa i moderna främmande språk med appar

EXPERT: Simone Pfliegel
DATUM: 25.05.2020 - 15.06.2020
SPRÅK: engelska
MÅLGRUPP: alla lärare
ÄMNEN: Europastudier, främmande språk, språk och litteratur
NYCKELKOMPETENSER: kulturell medvetenhet och kulturella uttryck, digital, språk, litteracitet, personlig och social kompetens och lära att lära
KORT BESKRIVNING: Det här läreventet är ett stöd för lärare att lära sig om olika appar för att läsa, skriva, tala och lyssna och även att undervisa i grammatik på lektioner i moderna främmande språk. Det här läreventet bygger inte på ett särskilt språk.

De viktigaste målen är:

 • Att lära känna appar för ovan nämnda områden inom språkinlärning och att lära sig hur man använder dem effektivt när man undervisar i moderna främmande språk
 • Skapa/inspirera projektidéer i olika skala (miniprojekt för en lektion och lagbaserade serier för grupper med mer 4 eller fler lektioner) med olika appar
 • Att hitta partner för framtida eTwinning-projekt om att undervisa i språk och/eller litteratur.
 1. Lärevent 2020: Socialt och emotionellt lärande

EXPERT: Kornélia Lohyňová
DATUM: 01.06.2020 - 12.06.2020
SPRÅK: slovakiska
MÅLGRUPP: lärare från Tjeckien, Slovakien
ÄMNEN: alla ämnen
NYCKELKOMPETENSER: medborgerlig, digital, entreprenörskap, språk, personlig och social kompetens och lära att lära
KORT BESKRIVNING: socialt och emotionellt lärande bidrar till att förbättra elevers välmående, självkänsla, empati, beteenden och prestationer. Det gör det möjligt för elever att utveckla kompetenser som bidrar till att de kan lära känna och kontrollera sina känslor, etablera sig i en viss social miljö, bli framgångsrika och nöjda i sina liv och interagera positivt med andra människor.

Mål:

 • att lära sig betydelsen av att använda socialt och emotionellt lärande i skolan
 • att lära känna de fem områdena inom socialt och emotionellt lärande
 • att lära sig om aktiviteter och verktyg för att utveckla emotionell och social intelligens
 • att få tips för att utveckla uthållighet (lärare och elever).
 1. Lärevent 2020: eTwinning-landsbygdsskolor

EXPERT: Maria del Mar Aguayo
DATUM: 01.06.2020 - 12.06.2020
SPRÅK: engelska
MÅLGRUPP: alla lärare, eTwinning-ambassadörer, förskola, lågstadiet
ÄMNEN: alla ämnen
NYCKELKOMPETENSER: medborgerlig, kulturell medvetenhet och kulturella uttryck, digital, språk, litteracitet, personlig och social kompetens och lära att lära
KORT BESKRIVNING: Ibland är det svårt att hitta partner i landsbygdsskolor för att genomföra våra eTwinning-projekt. Ibland är det svårt att skapa ett projekt anpassat för elever i olika ålder i vårt klassrum. Det är ändå lätt att diskutera vår dagliga verksamhet med andra lärare och berika vår verksamhet. I det här läreventet utbyter deltagarna reflektioner om fördelar och nackdelar i undervisnings- och lärandeprocessen i landsbygdsområden, och på samma gång diskuterar de det dagliga arbetet med eTwinning. Diskussioner om hur man använder eTwinning på våra lektioner utlovas. Alla, med större eller mindre erfarenhet av eTwinning, är välkomna.

Mål:

 • Att veta vad vi vill säga när vi talar om landsbygdsskolor
 • Att upptäcka utmaningar i landsbygdsskolor med eTwinning
 • Att utbyta idéer för eTwinning-projekt i landsbygdsskolor
 • Att utbyta samrabetsverktyg
 1. Lärevent 2020: STEAM och klimatförändringar

EXPERT: Tomasz Ordza
DATUM: 08.06.2020 - 18.06.2020
SPRÅK: polska
MÅLGRUPP: lärare som talar polska
ÄMNEN: konst, design och teknik, matematik/geometri, mediekunskap
NYCKELKOMPETENSER: medborgerlig, kulturell medvetenhet och kulturella uttryck, digital, språk, litteracitet, personlig och social kompetens och lära att lära
KORT BESKRIVNING: Under 2020 är klimatförändringar och miljöutmaningar det centrala temat för eTwinning. Det innebär att utbildning på överstatlig nivå är en del av diskussionen om dessa oerhört viktiga ekologiska, sociala och ekonomiska ämnen. Under läreventet "STEAM och klimatförändringar" diskuterar vi olika frågor om en ämnesövergripande syn på klimatförändringar. Projektrelaterad bästa praxis som syftar till att eleverna ska utvecklas på flera nivåer och som bygger på integrering av läroplanen presenteras under eventet. Idéer till lektioner utomhus eller naturvetenskapliga studiebesök är också ett viktigt tema. Vi diskuterar det bästa sättet att introducera miljöfrågor i undervisningen så att eleverna blir mer medvetna om miljöfrågor, och att skolor blir platser där kultur och ekologisk medvetenhet utvecklas - allt detta i enlighet med principen: agera lokalt, tänk globalt!

 1. Lärevent 2020: Att diskutera mångfald och diskriminering med onlineverktyget Stories that Move

EXPERTER: Karen Polak och Ivan Milovanov, Anne Frank House
DATUM: 08.06.2020 - 19.06.2020
SPRÅK: engelska
MÅLGRUPP: alla lärare, eTwinning-ambassadörer, eTwinning-skolor, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, lärarhögskolor, gymnasiet, yrkesutbildning
ÄMNEN: konst, medborgarskap, ämnesövergripande, etik, Europastudier, främmande språk, historia, kulturhistoria, informatik / IKT, språk och litteratur, mediekunskap, filosofi / logik, politik, psykologi, religion, samhällskunskap / sociologi, specialpedagogik
NYCKELKOMPETENSER: medborgerlig, kulturell medvetenhet och kulturella uttryck, digital, språk, litteracitet, personlig och social kompetens och lära att lära
KORT BESKRIVNING: I den här kursen utvecklas kompetens för inkluderande utbildning och möjligheter att diskutera känsliga och komplexa frågor med eleverna. Fokus ligger på att hjälpa eleverna att förstå mångfald och diskriminering, att reflektera över sina egna val genom att ta del av sina kamraters personliga berättelser och bli aktiva. Vi lär känna metoderna Visible Thinking och Blended Learning och får inblickar i hur man skapar en "säker plats" genom att använda några av modulerna i den online verktygslådan Stories that Move. I den verktygslådan ingår aktiviteter både on- och offline. Medan vi arbetar med metoder som Think-Pair-Share och See-Think-Wonder lär vi känna det tekniska systemet i Stories that Move och utarbetar lektionsplaneringar.

 1. Lärevent 2020: Kvalitet i eTwinning-projekt

EXPERT: Celina Świebocka
DATUM: 21.09.2020 - 02.10.2020
SPRÅK: polska
MÅLGRUPP: lärare som talar polska
ÄMNEN: alla ämnen
NYCKELKOMPETENSER: medborgerlig, kulturell medvetenhet och kulturella uttryck, digital, entreprenörskap, språk, litteracitet, matematik, naturvetenskap, teknik, personlig och social kompetens och lära att lära
KORT BESKRIVNING: Det här läreventet vänder sig till lärare som vill utöka sin kompetens och fördjupa sina kunskaper om kvaliteten i eTwinning-projekt. Det viktigaste målet med dessa workshops är att stödja deltagare i att genomföra projekt och nå upp till standarden för eTwinning Quality Label. De verktyg som presenteras syftar till att uppmuntra deltagarna att reflektera över sina aktiviteter och vara en källa till inspiration för vidare arbete med eleverna.

 1. eTwinning Plus lärevent 2020: Kvalitet i eTwinning-projekt

EXPERT: Adam Stępiński
DATUM: 28.09.2020 - 09.10.2020
SPRÅK: engelska
MÅLGRUPP: Lärare från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Jordanien, Libanon, Moldavien, Tunisien, Ukraina
ÄMNEN: alla ämnen
NYCKELKOMPETENSER: medborgerlig, kulturell medvetenhet och kulturella uttryck, digital, språk, litteracitet, personlig och social kompetens och lära att lära
KORT BESKRIVNING: eTwinning-lärare vill alltid genomföra projekt med hög kvalitet. De hoppas kunna ge sina elever en värdefull lärandeupplevelse som utvecklar deras färdigheter och fördjupar kunskaperna. I det här läreventet får deltagarna några tips om hur man letar efter inspiration, planerar, genomför och utvärderar ett projekt. De får även lära sig hur man kommunicerar, administrerar projektet och samarbetar effektivt. Andra frågor som täcks är temat kreativitet, integrering med läroplanen och användning av teknik som stöd för projektets kvalitet.

 1. Lärevent 2020: Att använda Google Earth i projekt

EXPERTER: Cristina Santos och José Braga
DATUM: 01.10.2020 - 15.10.2020
SPRÅK: engelska
MÅLGRUPP: alla lärare, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet
ÄMNEN: alla ämnen
NYCKELKOMPETENSER: medborgerlig, kulturell medvetenhet och kulturella uttryck, digital, matematik, naturvetenskap, teknik, personlig och social kompetens och lära att lära
KORT BESKRIVNING: I Google Earth finns resurser som hjälp för lärare och elever att undersöka, skapa och samarbeta med kartverktyg. Elever som får undervisning i geografi har lättare att förstå hur mänskliga och fysiska system interagerar och att fatta välinformerade beslut utifrån de kunskaperna. Målet med detta lärevent är att i samarbete främja bättre kunskaper om/uppfattning av områden eller platser i projekt med hjälp av Google Earth, och att göra det mesta av partners platser.

 1. Lärevent 2020: Att välkomna flykting- och invandrarbarn i integrerade klasser

EXPERTER: Lisa Taner och Aurelie Charles
DATUM: 01.10.2020 - 12.10.2020
SPRÅK: engelska
MÅLGRUPP: alla lärare
ÄMNEN: alla ämnen
NYCKELKOMPETENSER: medborgerlig, kulturell medvetenhet och kulturella uttryck, digital, språk, litteracitet, personlig och social kompetens och lära att lära
KORT BESKRIVNING: Med eventet hoppas vi kunna utveckla lärares medvetenhet, självförtroende och kompetens att lära sig mer om flyktingfrågor, att välkomna flykting- och invandrarbarn i integrerade klasser ur ett socialt och emotionellt perspektiv. Dessutom ges i det här läreventet en grundläggande introduktion i språkinlärning och betydelsen av att bevara och utveckla modersmålet och hemkulturen.

 1. Lärevent 2020: Europeisering i landsbygdsskolor

EXPERTER: Vittoria Volterrani och Alessandra Basso
DATUM: 19.10.2020 - 31.10.2020
SPRÅK: engelska
MÅLGRUPP: alla lärare
ÄMNEN: alla ämnen
NYCKELKOMPETENSER: medborgerlig, kulturell medvetenhet och kulturella uttryck, digital, språk, litteracitet, personlig och social kompetens och lära att lära
KORT BESKRIVNING: Målet med det här läreventet är att vara ett stöd för landsbygdsskolor att inleda en europeisering med eTwinning och Erasmus och överbrygga isolering och skapa kontakter i Europa. Under läreventet får deltagarna lära sig att utarbeta den europeiska utvecklingsplanen, att effektivt utforma och driva ett eTwinning-projekt, att utveckla idéer för Erasmus-projekt och att knyta Europa till skolans kurs- och läroplaner. Dessutom får deltagarna tillfälle att titta på olika europeiska möjligheter.

 1. Lärevent 2020: Teknik för klasser med elever med särskilda behov och svårigheter

EXPERT: Marijana Smolčec
DATUM: 26.10.2020 - 02.11.2020
SPRÅK: engelska
MÅLGRUPP: alla lärare
ÄMNE: specialpedagogik
NYCKELKOMPETENSER: kulturell medvetenhet och kulturella uttryck, digital, entreprenörskap, språk, litteracitet, matematik, naturvetenskap, teknik, personlig och social kompetens och lära att lära
KORT BESKRIVNING: Deltagarna får en introduktion till olika slags inkluderade elever (dyslexi, cerebral pares etc.) och andra elever med svårigheter som kan få hjälp genom att använda olika digitala verktyg och assisterande teknik för att nå sina läranderesultat och för att deras liv och lärande ska bli enklare och roligare. Det blir en del Twitter-diskussioner och forum-diskussioner i eTwinning och kanske ett online webbinarium med en expert etc.

 1. Lärvent 2020: e-säkerhet i undervisningen

EXPERT: Aneta Wilk
DATUM: 09.11.2020 - 19.11.2020
SPRÅK: engelska
MÅLGRUPP: alla lärare
ÄMNEN: ämnesövergripande, design och teknik, informatik / IKT, ämnen på lågstadiet, teknik
NYCKELKOMPETENSER: medborgerlig, digital, personlig och social kompetens och lära att lära
KORT BESKRIVNING: I det här läreventet får lärare vägledning i e-säkerhet för elever när de använder digitala medier och e-säkerhet i den dagliga verksamheten.

Huvudmålen för eventet är:

 • att skapa en online uppförandekod som alla elever och lärare kan följa
 • att främja eTwinning-portalen, prioriterade eTwinning-gruppen om e-säkerhet – e-säkerhet i eTwinning-projekt, och TwinSpace som en säker plats för projektbaserat lärande, samarbete och kommunikation
 • att presentera goda exempel på didaktiskt material om e-säkerhet (lektionsscenarier, frågesporter, korsord, ett eTwinning-projekt) och uppmuntra deltagarna att göra sitt eget
 • att utbyta deltagarnas idéer och information om e-säkerhetsfrågor.