article image

Årlig Konferens

Vad är det?
De årliga konferenserna är tre dagars festevent på plats med inriktning på ett europeiskt tema. Huvudmålet är att fira årets eTwinning-prestationer. Man kan få ett intyg för deltagande i ett sådant event.

Vem organiserar det?  Central Support Service

Vem kan delta? Målgrupp är alla lärare, även icke-eTwinnare som regionala myndigheter. Deltagarna bjuds in till att delta och kan väljas ut alltefter tema, upp till ca 600 deltagare.

Tidsram: 2-3 dagar

Var? Dessa event genomförs i hela Europa.

Hur kan jag ansöka? Kontakta din NSS.


  • Professional Development