eTwinning är en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa.

Det är en plattform för skolpersonal (lärare, skolledare, bibliotekarier osv.) i och utanför Europa, där de kan kommunicera, samarbeta, utveckla projekt, diskutera sin skolvardag, ja helt enkelt vara en del av det mest spännande skolnätverket i Europa.

eTwinning främjar skolsamarbete i Europa via informations- och kommunikationsteknik (IKT) genom att erbjuda stöd, verktyg och tjänster. I eTwinning finns även möjligheter till kostnadsfri och kontinuerlig online professionell utveckling för utbildare.

eTwinning lanserades 2005 som det viktigaste initiativet i Europeiska kommissionens eLearning-program, och sedan 2014 är initiativet fullt integrerat i Erasmus+, det europeiska programmet för utbildning, ungdom och sport.

Initiativets Central Support Service drivs av European Schoolnet, ett internationellt partnerskap med 34 europeiska utbildningsdepartement som utvecklar pedagogiska projekt för skolor, lärare och elever i hela Europa. eTwinning stöds dessutom på nationell nivå av 46 National Support Organisations i 44 länder (36 i eTwinning och 8 i eTwinning Plus).

eTwinning-portalen

eTwinning-portalen är ingången till eTwinning- världen. eTwinning.net finns på 28 språk med nyheter från eTwinning-länder, möjligheter till professionell utveckling, information om erkännande och exempel på framgångsrika projekt.

Genom att gå med i eTwinning får lärare tillgång till:

eTwinning Live

Där kan lärare uppleva eTwinning-nätverkets fulla potential. Lärare kan söka efter andra registrerade eTwinnare och skolor, ta kontakt med dem och följa deras aktiviteter. Lärare kan nå alla online event och event på plats som skapats av eTwinnare och de kan också skapa sina egna.

Via eTwinning Live kan lärare skapa sina egna projekt där de kan starta aktiviteter om olika ämnen och nyckelkompetenser genom att samarbeta med två eller fler lärare och deras elever.

Lärare kan hitta online möjligheter till professionell utveckling på europeisk nivå i eTwinning. Lärevent är korta, intensiva och roliga kurser med introduktioner för lärare till ett ämne, som väcker idéer och är till hjälp för dem att utveckla sina färdigheter. Lärevent kräver vanligtvis att man ägnar 4-6 timmar åt dem. Online seminarier är direkta videomöten på en timma där lärare har möjlighet att lära sig mer, prata och diskutera om många olika teman.

Lärare kan också gå med i eTwinning-grupper - virtuella platser där eTwinnare träffas och diskuterar vissa ämnen eller andra intresseområden. Det finns 14 prioriterade grupper som samordnas av CSS och modereras av erfarna eTwinnare. De är:

 1. Coding at schools
 2. English as a Second Language
 3. Entrepreneurship in education
 4. Bringing eSafety into eTwinning projects
 5. French as a Second Language
 6. STEM
 7. Sustainable Schools Network
 8. Game-based classroom
 9. Inclusive Education
 10. Creative Classroom
 11. Virgilio - Your eTwinning Guide
 12. Gender - Know How to Stop Stereotypes
 13. Integrating Migrant Students at School
 14. School Leadership

eTwinning Live-app

eTwinning- mobilapplikationen gör det möjligt för användare att nå eTwinning Live-tjänster och meddelanden från mobila apparater. eTwinnare kan hålla sig uppdaterade om saker som händer på eTwinning Live-plattformen tack vare appens popupmeddelanden och genomföra grundläggande åtgärder som att acceptera en kontaktförfrågan. 

Appen går att ladda ner på Apple App Store och Google Play Store. Den kan användas både på smarta telefoner och surfplattor. Skynda dig att gå med i eTwinnings mobila nätverk idag!

TwinSpace

Platsen där eTwinning verkligen blir magiskt är TwinSpace, en säker plattform som är synlig endast för de lärare som deltar i ett projekt. Elever kan också bjudas in till TwinSpace för att träffas och samarbeta med kamrater i partnerskolor.

School Education Gateway

Lärare är välkomna att besöka School Education Gateway, EU:s plattform på nätet för skolutbildning som finns på 23 språk. Det är en gemensam kontaktpunkt för lärare, skolledare, beslutsfattare, experter och andra yrkesverksamma inom skolutbildning Gå med idag och håll dig uppdaterad om europeisk politik och åtgärder för skolor.