article image

eTwinning är en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa.

Den erbjuder en plattform för skolpersonal (lärare, skolledare, bibliotekarier, osv.) i något av Europas länder, där de kan kommunicera, samarbeta, utveckla projekt, dela sin skolvardag; ja, helt enkelt vara en del av den mest spännande skolgemenskapen i Europa.

eTwinning främjar skolsamarbete i Europa via informations- och kommunikationsteknik (IKT) genom att erbjuda stöd, verktyg och tjänster. I eTwinning finns även möjligheter till kostnadsfri och kontinuerlig online professionell utveckling för utbildare.

eTwinning lanserades 2005 som det viktigaste initiativet i Europeiska kommissionens eLearning-program, och sedan 2014 är initiativet fast integrerat i Erasmus+, det europeiska programmet för utbildning, ungdom och sport. Initiativets Central Support Service drivs av European Schoolnet, ett internationellt partnerskap av 31 europeiska utbildningsdepartement som utvecklar pedagogiska projekt för skolor, lärare och elever i hela Europa. eTwinning stöds dessutom på nationell nivå av 38 National Support Services.

  • Collaboration
  • Professional Development
  • Project