article image

eTwinning ознака за школе - Препознавање eTwinning школа

Како би рад школе у eTwinning-у био препознат увели смо нову ознаку за коју можете да се пријавите – eTwinning ознаку за школе.

Концепт признавања рада обављеног у eTwinning-у постоји од почетка при чему су за пројекте наставника доступне ознаке квалитета и на националном и на европском нивоу. Међутим, те ознаке се примењују само за појединачне наставнике у пројектима. Како би рад био признат на нивоу школе увели смо нову ознаку за коју можете да се пријавите – eTwinning ознаку за школе.

Нова ознака се заснива на чињеници да eTwinning жели да призна и вреднује учешће, обавезаност, посвећеност не само појединачних еТвинера већ и тимова наставника и школских руководилаца у истој школи.

Концепт стицања статуса eTwinning школе је концепт развојне путање са компонентама које објективно могу да се процене. То није такмичење већ радије напредовање из једног нивоа у наредни.

Зашто треба да се пријавите да добијете eTwinning ознаку за школе?

Школе којима је додељена ознака ће:

Запослени и директори школа којима је додељена ознака биће позвани да учествују у наменским програмима професионалног усавршавања.

Критеријуми

Поступак добијања eTwinning ознаке за школе одвија се у две фазе.

Прва фаза

је аутоматска провера следеће три тачке:

  • Школа је регистрована на eTwinning-у дуже од две године.
  • У тренутку пријаве најмање два активна eTwinning наставника су повезана са школом.
  • Постоји европски eTwinning пројекат са националном ознаком квалитета (током две протекле године од тренутка пријаве).

Ако школа испуњава ове захтеве сви регистровани еТвинери у школи добиће позив путем е-поште да попуне пријавни образац за самопроцену доступан на eTwinning Live-у.

Друга фаза

обухвата попуњавање – што ради било који еТвинер у школи - пријавног обрасца поменутог горе у тексту којим је обухваћено следећих шест критеријума:

  • Критеријум A. Школа мора да покаже активности које доказују да наставници/ђаци имају свест о одговорној употреби интернета
  • Критеријум Б. Школа мора да покаже да постоји активна сарадња између групе од три или више наставника у eTwinning активностима
  • Критеријум В. Школа мора да покаже да најмање две групе ђака у школи учествују у eTwinning пројектима
  • Критеријум Г. Школа мора да покаже да су два активна eTwinning наставника из школе учествовала у једном или више eTwinning образовних догађаја, као и њихов допринос стратешком развоју школе
  • Критеријум Д. Школа мора јавно да покаже своје учешће у eTwinning-у, нпр. или приказивањем eTwinning логотипа и/или описивањем својих eTwinning активности на веб сајту школе или на основу доказа из школског документа или брошуре о политици школе
  • Критеријум Ђ. Школа мора да покаже да је у години добијања ознаке у школи или у локалној заједници споведена активност за промовисање eTwinning-а.

Од школа ће бити затражено да обезбеде доказе за различите обавезне критеријуме а подношење коначне пријаве мора да одобри директор/руководилац школе.

Додела eTwinning ознака за школе 2018 – 2019.

Кликните овде да погледате комплетан списак школа којима је додељена ознака.