article image

Национална ознака квалитета

eTwinning ознаке квалитета се додељују наставницима са одличним eTwinning пројектима. Ознаке говоре о томе да је пројекат достигао одређени национални или европски стандард.

НАЦИОНАЛНА ОЗНАКА КВАЛИТЕТА

quality label icon

 1. Да ли ваш eTwinning пројекат има заједничке циљеве и заједнички план?
 2. Да ли је завршен или је у својој завршној фази?
 3. Да ли сте ви и ваши ученици дали допринос свим пројектним активностима?
 4. Да ли сте ви и ваши партнери организовали сарадничке активности?
 5. Да ли су ваши пројектни резултати видљиви?

Ако је одговор ДА на свих пет захтева, зашто се не би пријавили за националну ознаку квалитета?

Национална ознака квалитета се додељује наставницима са одличним eTwinning пројектима и она говори о томе да је пројекат достигао одређени ниво квалитета у земљи.

Како се пријавити

quality label icon

 1. Пријавите се на eTwinning Live 
 2. Идите у картицу Пројекти
 3. Пронађите свој пројекат и кликните на поље Пријавите се за ознаку квалитета
 4. Попуните сва поља неопходним информацијама и наведите доказе о вашем раду
 5. Можете да испратите горепоменуте кораке за сваки од ваших пројеката за који сматрате да заслужује ознаку квалитета.

Корисни савети

quality label icon

Попуните све информације унапред у једном Word документу а затим копирајте и налепите одговоре у пријавни образац. Тако нећете изгубити оно што сте написали у обрасцу, ако вам је потребно више од 30 минута да га попуните! Наведите више информација о невидљивим аспектима вашег пројекта јер ће оцењивачи видети целокупан видљив рад у вашем TwinSpace

Ознака квалитета се додељује наставнику и она је лична. Чак иако радите са другим колегама у вашој школи, свако од вас треба да се пријави за ознаку квалитета и представи како је допринео/допринела пројекту. Ознака квалитета се додељује наставницима који су на активан и видљив начин допринели пројектним активностима. 

Зашто се пријавити:

quality label icon

Конкретно признање намењено наставницима и школама о високом степену eTwinning активности. Подстицање ученика да наставе да учествују и раде у eTwinning активностима и конкретан начин да се покаже да су њихови напори уважени. Ученици могу да добију ученичку ознаку квалитета када је њихов наставник добио националну ознаку квалитета. Јавно признање да је школа обавезана на квалитет и отвореност у европском сарадничком раду.

Ко одобрава ознаку квалитета?

Национални тим за подршку (NSS) у свакој земљи процењује пријаве из школа за националну ознаку квалитета. Ознаке се додељују током целе године, међутим, у неким земљама, рокови су фиксни па се посаветујте са вашим NSS у погледу рокова у вашој земљи. NSS ће вам се обратити са информацијом да ли је ваша пријава прихваћена или одбијена.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЗНАКЕ КВАЛИТЕТА

Педагошка иновација

quality label icon

 • пројекат је оригиналан у погледу његове теме
 • користи се великим бројем педагошких метода
 • ученици су ти који руководе
 • ученици комуницирају са својим партнерима и сараднички раде применом различитих метода, као што су прикупљање информација, решавање проблема, истраживање, упоредни рад
 • ученици преузимају различите улоге, постају уметници, новинари, техничари, научници, глумци, итд.

Интеграција у наставни план и програм

quality label icon

 • пројекат је утемељен на наставном плану и програму и плану и програму појединачних предмета
 • највећи део пројектног рада се обави на часовима
 • интеграција у наставни план и програм је јасна
 • пројектни рад омогућава ученицима да развију своје вештине и способности
 • наставник је образложио и документовао педагошки оквир базиран на пројекту

Комуникација и размена између партнерских школа

quality label icon

 • дељење информација има препознатљиве циљеве
 • комуникација између ученика је јасан циљ који су задали наставници
 • ученици могу да деле рад, баве се истом темом, комуницирају и постижу крајњи циљ
 • комуникацијске активности су осмишљене да подстичу ученике да читају, слушају и посматрају рад њихових партнера.

Cарадња између партнерских школа

quality label icon

 • партнерске школе раде заједно на спровођењу заједничких активности
 • партнери нису само примаоци информација
 • сарадничке активности доводе до опипљивог исхода

Употреба технологије

quality label icon

 • технологија се користи да помогне партнерима да постигну своје педагошке циљеве
 • алати помажу партнерима да боље међусобно сарађују

Резултати, утицаји и документација

Видљиви резултати обезбеђују да:

 • резултати пројекта буду представљени на интернету
 • ученици буду укључени у рад у TwinSpace
 • сви кораци пројекта буду документовани укључујући планирање - опис активности - евалуацију - повратне информације
 • вредновање и објављивање утицаја који је пројекат имао на ученике и наставнике укључене у пројекат.