eTwinning – Политика заштите приватности

Европска комисија, Генерални директорат за омладину, спорт и културу ("DG EAC"), Извршна агенција за европско образовање и културу ("EACEA") као и Националне организације за подршку (NSО) посвећени су очувању ваше приватности.

Подаци о личности који се прикупљају преко портала eTwinning.net се или обрађују на националном нивоу, при чему су Националне организације за подршку (NSО), у зависности од случаја, контролори, или на нивоу Европске уније (ЕУ), при чему је EACEA контролор. 

Сви лични подаци се обрађују у складу са важећим законима о заштити података

 • На нивоу ЕУ, тренутно се примењује Уредба (ЕЗ) бр. 2018/1725 (1) о заштити података о личности од стране институција и тела Заједнице. 
 • На националном нивоу, за чланове Европске уније (ЕУ) и Европског економског простора (ЕЕА), примењује се Општа уредба о заштити података (GDPR) (2). Све операције обраде података под контролом Националне организације за подршку усклађене су са њеним одредбама.
 • За земље које нису чланице ЕУ или ЕЕА, подаци о личности се обрађују у складу са важећим националним законодавством, осим ако се обрађују подаци о личности особа из држава чланица ЕУ или ЕЕА. У том случају, примењује се GDPR.

Следећа Изјава о приватности описује политике по којима DG EAC, EACEA, Националне организације за подршку прикупљају, управљају подацима о личности и користе податке о личности дотичних особа у eTwinning-у. 

Ценимо ваше поверење и желимо да будемо сигурни да разумете наше политике и праксе у вези са заштитом података у оквиру eTwinning пројекта.

ЕУН партнерство AISBL (у даљем тексту: European Schoolnet) води централну службу за подршку eTwinning-а (CSS) као извођача EACEA-е и, у оквиру својих задатака, спроводи eTwinning платформу која је предмет политике приватности наведене у наставку.

.

1. Ко је одговоран за обраду ваших података о личности (контролор података)? 

На нивоу ЕУ – eTwinning.net

Када се подаци обрађују на нивоу ЕУ, контролор података је Извршна агенција за европско образовање и културу.

Именовано лице задужено за операције обраде је:

Руководилац јединице A5 EACEA 

Извршна агенција за европско образовање и културу

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussels

E-пошта: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

На националном нивоу - eTwinning национални портали 

Када се подаци обрађују на националном нивоу (нпр. за организовање националних активности, погледајте испод), контролори података су специфичне службе подршке (Национална организација за подршку и Агенција за партнерску подршку).

Контакти особа које су задужене за операције обраде у Служби за подршку могу се наћи на овој страници: NSО

2. Који се подаци о Личности обрађују и како?

На нивоу ЕУ – eTwinning.net

Следећи подаци о личности се обрађују у контексту eTwinning-а. Ова листа је исцрпна.

а) Обавезни подаци

Подаци о регистранту: адреса е-поште, име и презиме, улога у школи (ако је наставник, предмети које подучава), језик комуникације, узраст ученика, опис корисника

Подаци о школи: информације које се односе на школу, као што су званични назив школе, адреса, град, адреса е-поште, регион и држава.

Подаци директора школе: име, презиме, службена адреса е-поште.

б) Необавезни подаци (ови подаци се дају само у случају да сте даље укључени у eTwinning активности):

Подаци о регистранту: листа контаката у оквиру eTwinning Live-а, листа пројеката, слика регистранта, фотографије и друге информације у вези са коришћењем платформе.

Остали подаци: Регистранти такође могу учествовати у TwinSpace просторима пројеката, eTwinning групама, обукама путем интернета и догађајима који се организују на интернету. У овим случајевима, регистранти могу доставити информације у сврху учествовања у таквим иницијативама. Приступ таквим платформама је ограничен само на њихове регистроване чланове. Такође могу да поднесу друге информације у контексту коришћења платформе, као и да шаљу поруке и друге материјале на форумима, блоговима и другим деловима платформе.

На националном нивоу - eTwinning национални портали

Следећи подаци о личности се обрађују у контексту eTwinning-а.

а) Обавезни подаци - доставља EACEA путем eTwinning.net-а

Подаци о регистранту: адреса е-поште, име и презиме, улога у школи (ако је наставник, предмети које подучава), језик комуникације, узраст ученика, опис корисника

Подаци о школи: припадност школи (званично име школе, адреса, град, адреса е-поште, регион и држава).

Подаци директора школе: име, презиме, службена адреса е-поште.

б) Техничке информације: Податке добијају сами корисници слањем онлајн образаца у различитим деловима платформе eTwinning.net и доступни су различитим националним службама.

в) Специфични подаци за иницијативе у установама: Учесници могу учествовати у активностима стручног усавршавања у установама. У том случају могу се тражити додатне информације (нпр. за организовање путовања) у сврху учествовања у таквим иницијативама.

3. У коју сврху обрађујемо ваше податке? 

На нивоу ЕУ – eTwinning.net

Обрада података је неопходна да: 

 • обезбеди информације о активностима регистраната унутар и изван eTwinning-а како би успоставили и одржали активности онлајн заједнице;
 • омогући регистрантима да пронађу партнере и организују пројекте;
 • пружи информације о њиховим eTwinning пројектима;
 • генерално, дозволи eTwinning регистрантима да комуницирају и сарађују у духу узајамног поверења и поштовања; и,
 • омогући и олакша активности праћења и истраживања.

Када се корисници региструју у eTwinning-у, могу се такође пријавити за eTwinning билтене.

Податке регистраната потврђује Национална организација за подршку (NSO) на националном нивоу.

Збирни статистички подаци се редовно прикупљају, укључујући, али не ограничавајући се на, број корисника у одређеном периоду, жељене предмете или земље које су изабрали наставници, коришћење налога.

На националном нивоу - eTwinning национални портали

eTwinning службе подршке користе информације које су послате преко eTwinning.net-а:

 • за проверу података о личности које је корисник доставио
 • за промоцију eTwinning активности на националном нивоу
 • за ширење националних билтена и обавештења, 
 • за саопштења за медије, 
 • за регистрацију за курсеве и догађаје, 
 • за учешће у анкетама

Корисници такође могу изабрати да се директно обрате Служби за подршку како би били информисани о eTwinning активностима. Ако корисници одлуче да се директно обрате Служби за подршку, лични подаци ће се користити искључиво у сврху одговора на поруке или управљањa регистрацијама.

4. На којој правној основи обрађујемо ваше податке о личности?

На нивоу ЕУ

Обрада је неопходна за извршење задатка који се обавља у јавном интересу или у вршењу службених овлашћења датих институцији или органу Уније (треба да буде утврђено у праву Уније) (члан 5 (1) (а) Уредбе 2018 / 1725);

 • „Еразмус +“: програм Уније за образовање, обуку, младе и спорт основан Уредбом (ЕУ) бр. 1288/2013 Европског парламента и Савета од 11. децембра 2013. године којом се ставља ван снаге Одлука бр. 1719/2006/ЕЗ, бр. 1720/2006/ЕЗ и бр. 1298/2008/ЕЗ (Сл. лист L 347, 20.12.2013, стр. 50–73)
 • Спроведбена одлука Комисије од 18. децембра 2013. о оснивању Извршне агенције за образовање, аудио-визуелну политику и културу којом се ставља ван снаге Одлука 2009/336/ЕЗ (2013/776/ЕУ): члан 3(а).
 • Уговор о пружању услуга 2017-3597, 2017-3598 и 2017-3599 између Извршне агенције за образовање, аудиовизуалну политику и културу и ЕУН партнерства AISBL.

Обрада која није обухваћена горе наведеним правним основама заснива се на пристанку субјекта података (члан 5(1)(г) Уредбе 2018/1725).

На националном нивоу

 • Потписан споразум о бесповратној помоћи између EACEA и NSО.
 • Контактирајте дотичну Националну организацију за подршку (NSО) за информације о законодавству које се примењује у свакој земљи.

5. Колико дуго чувамо ваше податке о личности?

На нивоу ЕУ и на националном нивоу

Подаци који се односе на статистику и истраживачке сврхе чувају се током читавог трајања eTwinning-а у збирном, анонимном формату.

Подаци који се односе на профил корисника чувају се највише три године након последње пријаве корисника. Након годину дана од последње пријаве, кориснички профил ће аутоматски бити постављен на неактиван, тј. више није видљив другим корисницима или спољашњем свету. Кориснику се шаље обавештење да је његов профил постаo неактиван и да он/она може поново да активира свој налог поновним пријављивањем. Други и последњи подсетник се шаље након две додатне године који обавештава корисника да ће, 3 године након последње пријаве, његов профил бити трајно деактивиран. Сви подаци о личности су затим анонимни.

Да бисте деактивирали или избрисали рачун, контактирајте Централну службу за подршку (погледајте тачку 6 испод) на: delete@etwinning.net

У случају да корисници траже деактивацију свог профила или је профил аутоматски деактивиран, остали eTwinning корисници неће моћи да виде податке. Подаци ће се чувати само у анонимном облику који не омогућава личну идентификацију. Ако корисници са деактивираним профилом желе да наставе да користе платформу, мораће поново да се региструју. Подаци остају искључиво у сврху истраживања и праћења који су на располагању EACEA-и, Европској комисији, националним или регионалним школским властима, органима надлежним за имплементацију eTwinning-а (централне службе и национални тимови за подршку) и другим трећим странама (види тачку 6) према овлашћењу контролора података у збирном формату.

6. Ко има приступ вашим подацима о личности и коме се они обелодањују?

На нивоу ЕУ - eTwinning.net

За горе наведене сврхе приступ подацима је строго ограничен на:

 • eTwinning регистранти (након пријаве) могу видети следеће податке других корисника: пун скуп података осим адресе е-поште корисника и података руководилаца школе.
 • EACEA, Европска комисија: пун скуп података.
 • Овлашћено особље организације уговорено од стране EACEA за имплементацију eTwinning-а, тј. Централна служба за подршку (European Schoolnet): пун скуп података..
 • NSО: подаци о регистранту ограничени су на појединца у њиховим земљама.

Ако се Национална организација за подршку (NSО) налази изван ЕУ/ЕЕА, пренос података о личности врши се на основу одговарајућих мера заштите наведених у споразумима о додели бесповратних средстава који су потписани између Агенције и Службе за подршку. Корисници могу затражити да добију копију ових мера заштите тако што ће контактирати контролора као што је доле наведено. 

Неки подаци које су доставили корисници ће бити приказани, само пошто су дали изричити пристанак за то, у јавном делу eTwinning портала (eTwinning.net), што значи да су ти подаци слободно доступни на интернету. У том случају корисник има право да избрише своје податке. Подаци који постају јавни су нарочито следећи:

Подаци о регистранту: име, презиме, припадајућа школа. У случају eTwinning амбасадора, јавно ће бити приказана и слика корисника.

Подаци о школи: службени назив школе, град, регион, држава.

Подаци о пројекту: име, опис, језици, узраст ученика, детаљи о партнеру, датум регистрације и подаци о затварању (ако су доступни).

Остали подаци које корисници шаљу преко eTwinning платформе (нпр. поруке у форумима, онлајн дискусије и теме, датотеке и слике) видљиви су само осталим регистрованим корисницима који се односе на део портала на који су постављени (нпр. eTwinning групе, Learning Lab, TwinSpace).

Пренос одређених података другим трећим странама (нпр. истраживачким центрима и универзитетима) може бити дозвољен под посебним овлашћењем контролора података, али ће се подаци пренети на анониман начин.

Лични подаци се никада не могу користити у маркетиншке сврхе.

На националном нивоу - eTwinning национални портали

За горе наведене сврхе у тачки 3, приступ подацима је строго ограничен на:

 • Национални тим за подршку, служба за партнерску подршку, националне или регионалне школске власти задужене за имплементацију eTwinning на националном нивоу и одржавање контакта са корисницима из њихових земаља. Свака служба за подршку може приступити личним подацима корисника из своје земље. 

Комплетна и ажурирана листа тих земаља, као и свих Националних организација за подршку, доступна је на овим страницама: NSО

7. Како штитимо ваше податке о личности?

На ЕУ и националним нивоима - eTwinning.net

Прикупљени подаци о личности и све повезане информације чувају се на заштићеним серверима добављача услуга (European Schoolnet).

Уговорна клаузула о заштити података укључена је у уговор са пружаоцем услуга, како би се осигурало да се ваши подаци обрађују у складу са важећим законодавством.

Пословање рачунарских центара пружалаца услуга уговорно се придржава сигурносних директива Европске комисије и одредаба које је Дирекција за безбедност успоставила за ове врсте сервера и услуга.

Националне организације за подршку (NSО) које желе да обраде податке за националне активности приступају информацијама које се чувају на централном нивоу.

8. Која су ваша права у вези са подацима о личности и како их можете искористити?

Имате право да:

 • затражите приступ подацима о личности које имамо о вама;
 • затражите исправку ваших података о личности или да их сами исправите у свом профилу;
 • затражите, под одређеним условима, брисање ваших података о личности;
 • затражите, под одређеним условима, ограничење обраде ваших података о личности;
 • уложите приговор у било ком тренутку на обраду ваших података о личности на основу ваше конкретне ситуације; 
 • затражити да се ваши подаци пренесу другој организацији у уобичајеном машински читљивом стандардном формату (преносивост података);
 • повучете своју сагласност у било ком тренутку.

Имате право да уложите приговор на обраду ваших личних података на основу конкретне ситуације у складу са одредбама члана 23. Уредбе 2018/1725.

Такође имате право да не будете предмет аутоматских одлука (које искључиво доносе машине) које утичу на вас, као што је дефинисано законом.

На нивоу ЕУ - eTwinning.net

Да бисте остварили своја права на европском нивоу, у већини случајева (приступ, исправљање, тражење ограничења, приговор на обраду ваших података) можете контактирати европског контролора података (EACEA), погледајте тачку 1.

Ако желите да избришете податке из eTwinning-а, можете се обратити Централној служби за подршку на: helpdesk@etwinning.net.

На националном нивоу - eTwinning национални портали

За сва питања о правима и остваривању права у вези са обрадом личних података од стране Службе за подршку на националном нивоу (преко њихових националних eTwinning платформи и/или билтена и обавештења) можете контактирати контролоре података из сваке земље (погледајте листу контаката у тачки 1)..

9. Ваше право на одштету у случају сукоба у вези са било којим питањем података о личности

На нивоу ЕУ - eTwinning.net

У случају сукоба у вези са било којим проблемом заштите личних података можете се обратити контролорима на горе наведеној адреси и функционалном поштанском сандучету.

Можете се обратити и службенику за заштиту података EACEA на адресу е-поште: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

У било ком тренутку можете поднети жалбу Европском супервизору за заштиту података: веб страница http://www.edps.europa.eu.

На националном нивоу - eTwinning национални портали

У случају сукоба о било ком питању заштите података о личности, можете се обратити одговорним националним контролорима (погледајте листу контаката у тачки 1).

Ако сматрате да су ваша права на заштиту података повређена, можете се обратити надлежним органима за заштиту података у земљи у којој се налазите или у којој се налазе службе подршке.


 1. Уредба (ЕУ) 2018/1725 Европског парламента и Савета од 23. октобра 2018. године о заштити физичких лица у односу на обраду података од стране институција, органа, служби и агенција Уније и о слободном кретању таквих података, којом се стављају ван снаге Уредба (ЕЗ) број 45/2001 и Одлука број 1247/2002/ЕЗ Текст од значаја за EEП (Сл. лист L 295, 21.11.2018, стр. 39)
 2. Уредба (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Савета од 27. априла 2016. године о заштити физичких лица у односу на обраду података о личности и о слободном кретању таквих података, којом се ставља ван снаге Директива 95/46/ЗЗ (Општа уредба о заштити података) (Сл. лист L 119, 4.5.2016, стр. 1–88) 

 • NSS