article image

Следећа изјава објашњава нашу политику у погледу личних података које прикупимо од вас.


Преглед

eTwinning је иницијатива Европске уније. Део је програма Eразмус+, европског програма за образовање, обуку, омладину и спорт. Програмом управља Европска комисија, а спроводи га Извршна агенција за образовање аудиовизуелну политику и културу (EACEA).

eTwinning платформа је посвећена поштовању приватности својих корисника. Она обезбеђује заштићено и безбедно окружење намењено школама, наставницима и ученицима у циљу сарадње и међусобне размене. Доленаведена изјава одсликава политику којом се eTwinning платформа руководи приликом прикупљања, управљања и коришћења података о својим корисницима.


1. Пријавни обрасци на мрежи 

С обзиром на то да eTwinning платформа, – коју чине eTwinning портал, eTwinning радна површина, Пројектни дневник, TwinSpace, Виртуелна соба за учење и Групе, – прикупља и даље обрађује личне податке, она подлеже захтевима Уредбе (ЕЗ) 45/2001 Европског парламента и Савета од 18. децембра 2000. године о заштити појединаца у погледу обраде личних података од стране националних институција и органа и слободног кретања таквих података (Сл. лист L8 од 12.1.2001, стр. 1.).
 
Различити алати који су присутни на eTwinning платформи омогућавају корисницима да шаљу информације како би учествовали у активностима eTwinning-а. Приликом регистрације на мрежи и слања других података, подаци се прикупљају и даље обрађују за потребе које су наведене у тачки 2. Одговарајуће операције обраде података су у надлежности контролора података, односно Директора јединице А5 – за стручно усавршавање, образовање одраслих, платформе при EACEA.


2. Које личне податке прикупљамо, за које потребе и којим техничким средствима?

a) Лични подаци: лични подаци који се прикупе путем eTwinning платформе су:

Обавезни подаци

 • Подаци о регистрованој особи: име, презиме, функција у школи (ако је особа наставник, предмети које предаје), теме/предмети за могући пројекат, језик/језици могућег пројекта, узраст ученика укључених у могући пројекат, адреса електронске поште и идеја(е) за пројекат.
 • Подаци о школи: службени назив школе, адреса, град, адреса електронске поште, регион или земља.
 • Подаци о директору (управи) школе: име, презиме, пословна адреса електронске поште.

Изборни подаци (што значи да имате могућност да их не објавите)

 • Подаци о регистрованој особи: опис, списак контаката у оквиру радне површине, списак пројеката, доступност за покретање Коменијус партнерства са другим школама, eTwinning награде и друге награде, слика регистроване особе, фотографије и друге информације у вези са употребом eTwinning радне површине.
 • Подаци о школи: поштански број, број школе, број телефона, веб локација.

б) Други подаци: регистроване особе такође могу да учествују у пројектним TwinSpace просторима, eTwinning групама, собама за наставнике и усавршавањима путем интернета и могу да воде пројектни дневник. У том случају регистроване особе могу да пошаљу информације за потребе учешћа у таквим иницијативама. Приступ тим платформама је ограничен само на њихове регистроване чланове.

Европска комисија, EACEA и EUN партнерство AISBL (Европска мрежа школа) нису одговорни за имформације или документе које објаве треће стране.


в) Коришћење података: чување, обрада и приказивање података је неопходно како би се:

 • регистрованим особама омогућило да пронађу партнере и започну пројекте;
 • добиле информације о активностима регистроване особе у оквиру и изван eTwinning-а, за потребе обогаћивања профила корисника и школе;
 • пружиле информације о eTwinning пројектима;
 • уопштено, особама регистрованим на eTwinning омогућило да комуницирају и сарађују у духу међусобног поверења и поштовања; и
 • омогућиле и подстакле активности праћења и истраживања.

Груписани статистички подаци се редовно прикупљају, укључујући али не искључујући, број корисника у току одређеног периода, предмете и/или земље за које се наставници опредељују и употребу налога. У покушају да се искуство корисника доведе до максимума, eTwinning портал може пратити учесталост корисника, навике, преференце и подешавања.

Подаци који се односе на понашање корисника у оквиру различитих делова eTwinning платформе могу се употребити само за потребе спровођења истраживања и праћења од стране EACEA, Европске комисије, и органа коју су надлежни за спровођење eTwinning-а (нпр., Централна служба за подршку (CSS) и национални тимови за подршку (NSS) и државни и регионални школски органи) и других трећих страна (на пример, овлашћени истраживачки центри и универзитети ). Контролор података мора бити обавештен о свакој употреби података од стране горенаведених актера, који задржава право да не дозволи такву употребу.

Подаци се не могу обрађивати ни за какве друге потребе. Правна основа за обраду личних података наводи се у тачки 9.


г) Техничке информације: податке објављују сами корисници слањем мрежних образаца у различитим деловима eTwinning платформе. Платформу води пружалац услуге (Европска мрежа школа) под посебним уговором са EACEA. Сви подаци се прикупљају у бази података.


3. Ко има приступ вашим подацима и коме се они објављују?

Из горенаведених разлога, приступ подацима је строго ограничен на:

 • регистроване чланове eTwinning-а (након пријаве на радној површини): сви подаци осим личних подтака, као што су адреса електронске поште и подаци о руководиоцима школе.
 • EACEA, Европску комисију, CSS: сви подаци.
 • државне или регионалне школске органе који су надлежни за спровођење eTwinning-а на државном нивоу (NSS): сви подаци за кориснике у одговарајућим земљама.

Пренос одређених података трећим странама (нпр. истраживачким центрима и универзитетима) може бити дозвољен са одређеном ауторизацијом контролора података. Кад год је могуће, подаци се обрађују анонимно, посебно ако се преносе трећим странама за потребе истраживања.

Лични подаци никада неће бити искоришћени у маркетиншке сврхе.

Неки подаци које пошаљу корисници биће приказани у јавном делу eTwinning портала, што значи да се таквим подацима може слободно приступити на интернету. Посебно:

 • Подацима о регистрованом члану: име, презиме, функција у школи (ако је у питању наставник предмети које предаје), теме за могући појекат, језик/језици могућег пројекта, узраст ученика укључених у могући пројекат и слика (ако постоји изричита дозвола за употребу).
 • Подацима о школи: службени назив школе, град, регион, земља и слика школе (ако постоји изричита дозвола за употребу).
 • Подацима о пројекту: назив, опис, језици, узрат ученика, подаци о партнеру, датум регистрације и датум затварања (ако је доступан).
 • Образовним ресурсима који се постављају у одељку Ресурси, приступ којима одобрава аутор.

Други подаци које корисници шаљу преко eTwinning платформе (нпр. поруке, на форумиа, разговори на мрежи, теме, датотеке и слике) биће видљиви само регистрованим члановима у вези са делом портала на којем су постављени (нпр. eTwinning групе, виртуелна соба за учење, TwinSpace, пројектни дневник). Ипак, администратор таквих делова може да одлучи да објави део података. У том случају, регистровани члан има право да обрише информације у вези са собом и ученицима.


4. Како штитимо ваше податке?

Прикупљени лични подаци се чувају на безбедним серверима пружаоца услуге (Европске мреже школа). Рад рачунарских центара пружаоца услуге обавља се у складу са директивама и прописима Европске комисије у погледу безбедности, које је утврдио Директорат за безбедност за такву врсту сервера и услуга.


5. Како можете да потврдите, промените или обришете своје информације?

Уколико желите да потврдите који лични подаци могу да се сачувају у ваше име од стране надлежног контролора, или промене или исправе, то можете и сами да урадите на мрежи. Лозинка коју поставите за време регистрације омогући ће вам да се пријавите и ажурирате личне податке или да укинете свој профил. Корисници у сваком тренутку могу да затраже укидање свог профила (видите тачку 6).


6. Колико дуго чувамо ваше податке? 

Подаци у вези са статистичком обрадом и истраживањима се чувају за све време трајања eTwinning-а, у груписаном анонимном формату.

Подаци у вези са профилом корисника, као што је описано у тачки 2, чувају се годину дана након последње пријве корисника. Након годину дана од последње пријаве корисника, профил корисника аутоматски више неће бити активан, тј. неће бити видљив другим корисницима или спољном свету. Корисник добија обавештење да је његов/њен профил неактиван и да он/она може поново да га активира поновном пријавом. Други и задњи подсетник се шаље након две додатне године којим се корисник обавештава да ће, 3 године од његове/њене последње пријаве, његов/њен профил бити трајно укинут. Сви лични подаци тада постају анонимни.

Уколико корисници затраже укидање или оно наступи аутоматски, други корисници eTwinning-а неће моћи да виде ниједан податак. Подаци се чувају само у анонимном облику којим се не дозвољава лична идентификација. Ако корисници са укинутим профилом желе и даље да користе платформу, морају поново да се региструју. Подаци искључиво остају за потребе истраживања и праћења и могу им приступити EACEA, Европска комисија, државни или регионални школски органи, органи надлежни за спровођење eTwinning-а (централнa служба за подршку и национални тимови за подршку) и друге треће стране (видети тачку 3), под овлашћењем контролора у груписаном формату.


7. Подаци за контакт

За питања о вашим правима и уживању ваших права у вези са обрадом личних података (као што је приступ вашим личним подацима) обратите се контролору eTwinning платформе на овој адреси:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

За укидање налога, обратите се централном тиму за подршку на: helpdesk@etwinning.net.


8. Тражење помоћи

У случају проблема са било којим аспектом заштите личних података можете се обратити контролору на горенаведеној адреси и преко функционалне електронске поште. Такође можете да се обратите службенику за заштиту података при EACEA, на следећој адреси електронске поште: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Уколико ваш проблем није решио контролор података или службеник за заштиту личних података, у сваком тренутку можете да уложите жалбу код европског супервизора за заштиту података: веб страница - http://www.edps.europa.eu; електронска пошта - edps@edps.europa.eu.


9. Правна основа

Главна правна основа која се примењује за обраду личних података је:
(a) члан 4. Одлуке Комисије 2009/336/EЗ од 20. априла 2009. године којом се Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну политику и културу именује за управљање акцијама Европске заједнице у области образовања, аудиовизуелне политике и културе применом Уредбе Савета (EЗ) број 58/2003 (Сл. лист L 101 oд 21.4.2009, стр. 21.);
(б) Акција Програм за целоживотно учење (2007-2013) која је утврђена Одлуком Парламента и Савета 1720/2006/EЗ од 15. новембра 2006. године (Сл. лист L 327 од 24.11.2006, стр. 45.).

 • Administration
 • Copyright
 • European