article image

Школе које уче

eTwinning повезује школе на исти начин на који се градови међусобно братиме како би се окупиле заједнице са члановима из целог света. Изјавом о мисији, према којој су eTwinning школе инклузивне и иновативне организације које уче, даље се разрађује та идеја, уз наглашавање интеракције и динамике унутар и између школа као организација које уче.

Од 2005. године, школе као организације које уче прилагођавају се брже од оних које су статичне и непроменљиве, како се наводи у извештају Радне групе за образовање и обуку 2020 (1), „Школа као организација која учи ангажује цело особље у суочавању са изазовима и избегава прекомерно ослањање на конвенционалне хијерархије како би се обезбедила активна улога у процесу имплементације.”

Школа која учи истражује нове приступе за унапређење процеса учења за све ученике, фокусирајући се на седам димензија OECD (2016) (2):

  • Развијање и дељење визије усредсређене на процес учење свих ученика – осећај усмерености и снажне мотивације за континуирану акцију за постизање индивидуалних и школских циљева

  • Стварање и подршка могућностима континуираног учења за све – улагање у квалитетне могућности током каријере како би наставници могли да унапређују своје професионално знање и учење заједно са ученицима

  • Промовисање заједничког учења код свих запослених – наставници раде и уче заједно, лицем у лице и/или онлајн, при чему колегијално умрежавање игра важну улогу у јачању професионализма

  • Успостављање културе испитивања, иновативности и истраживања – у којој су наставници радознали и показују иницијативу и спремност за експериментисање са новим идејама и праксама

  • Интегрисање система за размену знања и најбоље праксе – школе богате информацијама добијају и анализирају релевантне податке и користе их за процену исхода учења и оцењивање знања

  • Учење уз помоћ спољне средине и на основу спољне средине, укључујући социјални, политички и економски контекст – изградња партнерства са родитељима и локалним заједницама

  • Моделирање и јачање рукводства које учи – „предводници у учењу“ могу створити услове да и други то чине, школски руководиоци могу моделирати и подстаћи професионалност.

Да би школе као организације које уче биле успешне, горе поменуто захтева поверење и заједничку посвећеност која подржава заједничке напоре. Учешће у eTwinning-у пружа ту могућност у оквиру заједнице за учење широм Европе у којој се поштује различитост мишљења, подстиче експериментисање и слави успех.


Примери добре праксе из eTwinning школа:

Током 2019-2020. године Централна eTwinning служба за подршку блиско је сарађивала са шест eTwinning школа у склопу праћења и развоја eTwinning школа.

У свим школама смо, донекле, били сведоци елемената које је OECD описао као „школе које уче” које истражују нове приступе за унапређење учења за све ученике, фокусирајући се на остваривање седам горе поменутих димензија.

Школа Collegi Sant Josep у Навасу у Шпанији, придружила се савезу „Escola Nova 21”, савезу школа и институција цивилног друштва за напредни образовни систем, и усвојила је школску визију која има заједничке елементе са мисијом eTwinning школе. Визија и мисија школе Col·legi Sant Josep ставља учење ученика у средиште и служи као водич за наставнике и референтна тачка за родитеље.

Посматрајући други елемент школа као организација које уче, континуирани стручни развој и учење школског особља је саставни део активности наставника у школи Direzione Didatica Ottavo Circolo, eTwinning школи у Пијаћенци у Италији. Двоје заменика директора из основне школе и предшколске установе су 2019. године организовали прилагођене обуке за стручни развој како би подстакли учешће својих колега и побољшали њихову стручност. Практична обука је организована у школи, на основу два eTwinning пројекта која су развили.

У Collegi Sant Josep, промовисање тимског учења и сарадње међу целокупним особљем одвија се у заједничким интердисциплинарним пројектима. У школској 2019.-2020. години , готово сви разреди били су укључени у интердисциплинарни eTwinning пројекат, при чему је свако одељење учествовало у кратким активностима током целе године. То је омогућило наставницима да блиско сарађују и да у раду зависе једни од других, делећи знање и вештине.

У експерименталној школи Универзитета у Солуну, ученици и наставници се подстичу да преузму активну улогу. Школа успоставља културу испитивања, иновативности и истраживања кроз разне наставне и ваннаставне активности. Ученици су укључени у процес доношења одлука организовањем онлајн обуке за своје родитеље. Ученици су у Moodle-у припремили и водили серију онлајн курсева (8 лекција) о употреби ИКТ-а, GDPR-у и е-безбедности у циљу сузбијања дигиталне искључености одраслих. Кроз такве активности, ученици немају само водећу улогу у њиховом учењу, већ су и активни учесници у процесу школских иновација.

У школи Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi, eTwinning школи у Анталији у Турској, школско особље подстиче ученике да преузму активну улогу у процесу доношења одлука у школи путем савета ученика који раде заједно са адвокатском комором града. Школа учи од и заједно са актерима у свом окружењу и интегрисана је у локалну заједницу. На исти начин, Lycée des métiers Louis Blériot, eTwinning средња стручна школа у месту Трап у Француској, ради са ученицима из осетљивих средина и са ученицима са сметњама у развоју. Школа организује изложбе, а ученици представљају свој рад на разним догађајима, укључујући дане Еразмус+, Европску или Еразмус+ повељу. На тим састанцима и догађајима школа има улогу центра за учење не само ученика већ и њихових родитеља и шире заједнице.

Scoala Gimnaziala nr.17, Botosaniу Румунији је модел школа за друге школе и пружа наставницима и школском особљу прилику да постану предводници. У том смислу, школа активно моделира и развија предвођење у учењу, кроз неформалне и формалне обуке уз подршку Школског инспектората. Наставници деле своје праксе, одговарају на питања, шаљу позиве да помогну другим колегама у различитим школама, организују индивидуалне сесије и дају примере из сопственог искуства. Такође организују онлајн догађаје у eTwinning-у како би представили свој рад и поделили изазове и решења.

На крају, свих шест школа је укључено у креирање акционог плана за развој школе. План је обухватио прикупљање и размену знања у свакој школи и између школа.


1. Европска комисија (2018), Наставници и школски руководиоци у школама као организацијама које уче: Водећи принципи за развој политика у школском образовању. https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Governance/2018-wgs4-learning-organisations_en.pdf

2. OECD (2016), Шта једну школу чини организацијом која учи? Водич за креаторе политике, школске руководиоце и наставнике. https://www.oecd.org/education/school/school-learning-organisation.pdf