article image

Дружење на међународном нивоу! Једна успешна TTI прича

Употреба технологије у образовању – TTI пројекат

TTI1

Група предавача са факултета за образовање и обуку наставника из Данске, Норвешке и Италије креирала је eTwinning пројекат за студенте наставнике. Тема пројекта је употреба технологије у образовању. Факултет Универзитета Јужне Данске (UC Syd) недавно се придружио мрежи TTI, а гђа Софија Ронтини, предавач енглеског језика, била је један од покретача пројекта.

TTI2

У 2011. години студентима наставницима било је омогућено да на факултетима за обуку наставника раде са eTwinning-ом и постану компетентни корисници платформе. Дански UC North, UC South и Absalon придружили су се мрежи како би њихови студенти наставници постали активни еТвинери за време студија и уврстили eTwinning у своју наставну праксу.

Циљна група пројекта били су студенти наставници. Кроз сарадњу им је дата могућност да размисле о улози коју технологија има у образовању и у свакодневном животу у школи (тренутно је врло релевантно јер смо сви физички изоловани због пандемије Covid-19, али смо у могућности да се виђамо и сарађујемо онлајн). Платформа за сарадњу био је eTwinning на којем су студенти наставници могли да размене знање, искуство и идеје са студентима из других европских земаља. Пројекат је реализован у марту и априлу 2020. године.

Структура и задаци пројекта послужили су као основа студентима наставницима за приступ многобројним алатима и могућностима на eTwinning-у. Предавачи су креирали пројекат на eTwinning-у, а затим добили приступ TwinSpace-у (почетној страници пројекта). Ту су студенти наставници имали могућност да се представе, разговарају, додају фотографије, текстове и видео записе.

Осамдесет пет (85) наставника подељено је у 15 група са по 3-4 студента наставника из сваке земље.

Након тога свака група је креирала своју сопствену страницу на TwinSpace-у и представила своје одговоре и резултате задатака које су заједно решили. Први задатак је био увод:

  • Представите се: упознајте се међусобно и са eTwinning-ом. Представите своје националне традиције, посебно традиције у једној школи која се фокусира на технологију.

TTI4

Овај задатак је захтевао способност сарадње у глобалној учионици, способност комуникације и способност да студенти међусобно разумеју и да схвате једни друге.

Студенти наставници су кроз eTwinning додатно утврдили своје усмене, интеркултуралне компетенције и вештине за 21. век. Морали су да сарађују, комуницирају, критички размишљају и буду креативни. Свака група студената наставника из Италије, Данске и Норвешке морала је да сарађује преко граница, решавајући задатке, разговарајући и креирајући производе које су затим представили онлајн.

Након тога групе су радиле на следећим задацима:

  • Дидактички задатак око израде планова часова помоћу технологије.
  • Задатак евалуације: како повезати теорију и праксу? Задатак је требало представити помоћу дигиталног алата.

TTI2

Пројекат је допринео међународној визији и јачању интеркултуралних компетенција кроз „интернационализацију код куће”. Учесници су се упознали онлајн, (још увек) нису лицем у лице, што би могао бити следећи корак кроз овај eTwinning пројекат.

Сви наставници студенти стекли су темељно знање о eTwinning-у као онлајн платформи за сарадњу. Такође су стекли сазнање о употреби технологије у образовању у другим европским земљама и ојачали сопствене дигиталне компетенције.

Поред тога, пројекат је и предавачима и студентима наставницима омогућио европско умрежавање (будуће колеге) кроз мрежу коју могу да прошире кроз будуће eTwinning пројекте. Кроз задатке које су групе решавале, студенти наставници сада имају стручно и лично знање о европским традицијама, школским системима, факултетима за образовање и обуку наставника и дигиталним наставним материјалима.

Софија Ронтини са UC Syd рекла је да су предавачи и студенти наставници из Норвешке, Италије и Данске завршили евалуацију пројекта који сви сматрају великим успехом. Пројекат је утицао и на саме студенте наставнике јер су имали прилику да развију усмене, интеркултуралне и дидактичке компетенције и размисле о томе како да трансформишу свој рад у наставни контекст са својим ученицима. eTwinning пројекат пружио је студентима наставницима заиста добру прилику да искомбинују теорију и праксу на оригиналан и смислен начин. Неколико студената наставника одлучило је да уврсти eTwinning у своју завршну тезу. Ученицима ће бити узбудљиво и изазовно да се упознају са управо квалификованим наставницима који су истовремено и ангажовани еТвинери.

TTI2

Написала: Лизбет Кодал, eTwinning амбасадор