article image

eTwinning школе показују изразиту посвећеност сарадњи, размени и тимском раду

Сарадња је појам који је у суштинској вези са eTwinning-ом. У већини случајева описује сарадњу на једном eTwinning пројекту међу наставницима и ученицима из различитих земаља.

Међутим, у школском окружењу ефикасна сарадња наставника дефинише се као спровођење праксе, у којој наставници комуницирају о искуствима и активностима у учионици у настојању да ојачају педагошку стручност и подстакну колеге да покушају да креирају нове ствари. Чланови школске заједнице деле уверење да су сарадња, формирање и рад у тимовима најбољи начин за постизање школских циљева

Показујући снажну посвећеност сарадњи, наставници имају већи приступ ресурсима и усавршавају своје наставне методе, јер сарадња нуди подршку за испробавање нових идеја и активности. Овај процес такође омогућава школи да континуирано размишља о својим праксама и да их побољшава, као и да креира високе стандарде за све ученике., 

Школе морају да превазиђу различите препреке као што су: успостављени системи, недостатак времена, редефиниција школске културе од изолације наставника до сарадње наставника, као и тензије и несугласице које тимски рад може да створи. У овом случају, улога директора је пресудна. Директори треба да деле доношење одлука са школским особљем, пружају подршку за ефикасно успостављање наставничких тимова (дефинишу сврху, постављају циљеве, дају повратне информације, подршку). Будући да су лица која издају упутства, они мотивишу школско особље да настави да учи и унапређује своје праксе.

Сарадња није увек лака и захтева улагање времена. Школе могу да крену полако са спровођењем различитих акција попут менторских програма, друштвених мрежа, дељења часова, јавних часова и недељних планова и састанака за сарадњу, итд.

Али да ли је то довољно? Шта је са сарадњом ван школе? Како школе могу да ангажују родитеље и заједнице?

Истраживања показују да ће се ученици чији су родитељи укључени у њихово образовање вероватно боље прилагодити у школи, имати боље социјалне вештине, радити домаће задатке, постићи веће оцене и још много тога. Ангажовање локалне заједнице такође може побољшати исходе учења ученика и помоћи ученицима да разумеју своју улогу у ширем друштву.

Ефективна комуникација између школа, родитеља, ученика и заједнице чини основу за развијање партнерстава која могу имати утицај на учење ученика. Учење није ограничено на учионицу и учешће родитеља у школском животу може да подржи окружење за холистичко учење ученика. Истовремено, чланови заједнице и организације могу да понуде своју стручност и знање које школе могу да искористе да својим ученицима понуде учење које је аутентично и контекстуализовано у високом степену.

Оно што се каже у једној афричкој пословици: „Потребно је село да би се одгајало дете“ би требало да буде улога једне eTwinning школе. eTwinning школе треба да негују културу која поштује, вреднује, подржава и препознаје инклузивни ангажман свих, за постизање школских циљева и спровођење мисије eTwinning школе.


Примери добре праксе из eTwinning школа:

У Експерименталној школи Универзитета у Солуну у Грчкој сарадња се јавља у разним облицима. Међу 34 наставника у школи, већина њих учествује у eTwinning активностима. Ово подразумева охрабрење и подршку школског руководства, заједно са специфичном обуком и конкретним могућностима за заједнички рад наставника. Да би се наставницима пружила помоћ да обезбеде да eTwinning буде саставни део наставних планова и програма, школско руководство обезбеђује редовне могућности за професионално усавршавање које помажу наставницима да напредују и усавршавају своје компетенције.

У школској 2019-2020. години, сви регистровани наставници у eTwinning-у су учествовали у таквим активностима и поделили своје увиде са остатком особља. Наставници су имали конкретне прилике да коментаришу праксе својих колега, разговарају о различитим питањима школе и изнесу проблеме и донесу одлуке. Да би се подстакло сарадничко подучавање међу наставницима, у сваком eTwinning пројекту у школи учествовало је више наставника. Наставник би започео пројекат и представио идеје својим колегама, а заинтересовани су могли да се придруже, што је наравно створило одличне интердисциплинарне пројекте и омогућило наставницима и ученицима из различитих одељења да уче једни од других. Да би побољшали сарадњу у школи, наставници су охрабрени да присуствују eTwinning часу и посматрају рад свог колеге, омогућавајући колегијално учење, повратне информације и размену идеја. Наставници су кроз eTwinning стекли мноштво идеја и инспирације. Колегијално учење посредством eTwinning-а је за наставнике било изузетно важно. Омогућило је наставницима да према њиховој стручности читавом школском особљу понуде обуке о различитим темама, на пример, како да користе одређену ИКТ опрему и интегришу је у наставни процес.

Сарадња није била ограничена на наставнике већ су и ученици и родитељи били укључени у процес учења и доношење одлука. Ученици, који су често упознати са новим технологијама, помогли су наставницима и родитељима да стекну ИКТ вештине. Ученици су у Moodle-у припремили и водили серију онлајн курсева (8 лекција) о употреби ИКТ-а, GDPR-у и е-безбедности у циљу сузбијања дигиталне искључености одраслих. Поред тога, подстакнута је сарадња међу ученицима различитих одељења у ваннаставним активностима. То се дешавало у школским секцијама попут хора, ликовне секције, математичке секције, статистичке секције, глумачке секције, секције за физику, филмске секције, модела Уједињених нација и секције за критичко мишљење.

Ангажман ученика и родитеља такође се у високом степену примењује у школи Collegi Sant Josep у Навасу, малом граду са 6.000 становника у региону Каталоније у Шпанији. Сарадња и ангажовање са родитељима одвијали су се путем утврђеног учешћа родитеља где су родитељи, према њиховој стручности, позивани у школе да помажу ученицима у обављању различитих активности. Колегијално учење наставника и отвореност према новим праксама резултирали су радионицама и блиском сарадњом/подучавањем нових еТвинера од стране искуснијих наставника. Као резултат тога, дванаест од седамнаест наставника активних у eTwinning-у у школи прошле године су били активно укључени у интердисциплинарни пројекат а двоје од њих су одлучили да покрену своје засебне пројекте са својим одељењима. Као и у случају грчке школе, доношење одлука и процес размишљања нису били ограничени на формално школско руководство, већ су и ученици и родитељи били укључени. Школа Col·legi Sant Josep је организовала састанак у глобалном кафеу са два ученика представника из сваког одељења, по једним родитељем из сваког одељења и наставницима. На овом састанаку у глобалном кафеу, група је разговарала о новој информационо-комуникационој технологији и часовима музичког и изнела различите предлоге кроз сарадњу.

У обе школе сарадња је у свим аспектима била и јесте један од главних приоритета школа. Као резултат, наставници, родитељи и, наравно, ученици не само да су побољшали своје праксе учења и подучавања већ су се и више ангажовали и посветили школској мисији и циљевима.