article image

eTwinning школе и заједничко руководство: Представљамо eTwinning извештај за 2020. годину

Сваке године стотине школа добију ознаку eTwinning школе

eTwinning школе сe препознају по својим eTwinning активностима и укључености, обавезаности и посвећености приступу који укључује целу школу, у којима тимови наставника и школских руководилаца раде заједно.

У eTwinning извештају за 2020. годину истражује се како eTwinning школе функционишу и потврђује приступ заједничког руковођења испитивањем њихове праксе кроз анализу квантитативних података и квалитативно истраживање. Квантитативни подаци прикупљени су путем анкете спроведене у јесен 2019. године када је укупно 1.261 eTwinning школа поделила своје праксе у односу на пет области из Изјаве о мисији eTwinning школе. Квалитативно истраживање било је усредсређено на студије случаја шест eTwinning школа које је Централна eTwinning служба за подршку водила, подржавала и била у интеракцији са њима током 18 месеци, кроз низ активности „лицем у лице” и онлајн.

Кључним налазима извештаја истиче се следеће:

1. eTwinning школе залажу се за заједничко руководство

 Снажно разумевање и активна пракса принципа заједничког руководства потврђују да су eTwinning школе отворене за флексибилнију структуру руковођења.

2. eTwinning школе показују снажну посвећеност сарадњи, размени и тимском раду

Сарадња између наставника и ученика је јака и ефикасна, иако би сарадња ученика и наставника ван eTwinning пројеката имала користи од више праксе.

3. еТвиннинг школе су узори другим школама, али умрежавање би могло да се побољша

 Иако eTwinning школе често представљају центре за учење за друге школе, њихови наставници осећају да школе још увек нису спремне за мрежу школа и сарадњу.

4. eTwinning школе су инклузивне и иновативне организације за учење

eTwinning школе успостављају културу истраживања, иновација и истраживања, где је рад ученика у средишту, а различитост се цени.

5. eTwinning школама је потребна проактивнија улога према локалној заједници

Снажнија подршка eTwinning школама у локалној заједници помогла би формализовању улоге школа и у локалном контексту.

Да закључимо, ознака за eTwinning школу је више од пуке „потврде квалитета“ и представља формалну потврду потенцијала награђених школа. Њихова средства и енергија могу се ослободити мудрим коришћењем подстицаја, признања и флексибилности; што су кључни елементи приступа дзаједничког руковођења. На тај начин, eTwinning школе могу бити оријентир за остале школе у њиховом подручју и допринети томе да eTwinning постане уобичајена пракса за све.

Комплетан извештај биће објављен 2021. године, а резиме извештаја можете прочитати овде.

EN, DE, ES, FR, IT PL - pdf.