article image

eTwinning групе - шта желимо да истакнемо у 2019-тој!

У 2019. години, групе на еTwinning Live-у су наставиле да расту и да привлаче нове чланове. На крају 2019, било је више од 3500 активних група у које је укључено 130000 eTwinner-а.

Путем eTwinning група, наставници су у могућности да размене своје стручно знање, покажу примере добре праксе, и повежу се са осталим наставницима из Европе, а и шире. Теме у овим групама се крећу од наставе природних наука до учења језика и укључују ресурсе, нове методологије и предавачке стратегије.

У 2019. години, преко 700 eTwinner-а је учествовалу у испитивању о eTwinning групама. Најчешћи разлог наставника за оснивање група јесте међусобна размена добре праксе и добрих активности, комуникација са осталим наставницима у региону, као и размена резултата Erasmus+ пројеката.

Темтске групе” воде искусни eTwinner-и. Тренутно има 14 активних тематских група које се фокусирају на специфичне теме као што су учење енглеског као другог језика, безбедност на интернету и настава о заштити природне средине. Свака тематска група одређује активности и задатке о којима наставници дискутују и даље сарађују. Укупно, у рад ових тематских група било је укључено више од 84000 eTwinnerа у 2019.

Модератори ових тематских група су такође истакнути чланови eTwinning заједнице и они активно организују семинаре на интернету, имају презентацје на онлајн конференцијама и креирају материјале за eTwinner-е, као на пример, „Упутство за Модерацију" које ће бити објављено почетком 2020. године. 

Virgilio је била група која је првобитно креирана као група само за eTwinner-е почетнике. Међутим, сада нуди и садржаје за eTwinner-е који су већ стекли одређено искуство на eTwinning-у, али би волели да даље уче, као и да понуде своју помоћ осталим eTwinner-има. 

Годишња тема о демократској партиципацији је такође била заступљена у активностима група. У тематској групи „Учионица-играоница”, наставници су креирали заједничку електронску књигу о начинима на које се може подучавати о демократији. 

Како се можете прикључити eTwinning групи и бити део свих ових активности? Веома је лако! Само се улогујте на eTwinning Live, идите на део „Групе", нађите групу која Вам одговара преко опције за претраживање, и прикључите се.