article image

eTwinning ознака за школе - Препознавање eTwinning школа

Како би рад школе у eTwinning-у био препознат увели смо нову ознаку за коју можете да се пријавите – eTwinning ознаку за школе.

Концепт признавања рада обављеног у eTwinning-у постоји од почетка при чему су за пројекте наставника доступне ознаке квалитета и на националном и на европском нивоу. Међутим, те ознаке се примењују само за појединачне наставнике у пројектима. Како би рад био признат на нивоу школе увели смо нову ознаку за коју можете да се пријавите – eTwinning ознаку за школе.

Нова ознака се заснива на чињеници да eTwinning жели да призна и вреднује учешће, обавезаност, посвећеност не само појединачних еТвинера већ и тимова наставника и школских руководилаца у истој школи.

Концепт стицања статуса eTwinning школе је концепт развојне путање са компонентама које објективно могу да се процене. То није такмичење већ радије напредовање из једног нивоа у наредни.

Зашто треба да се пријавите да добијете eTwinning ознаку за школе?

Школе којима је додељена ознака ће:

 • имати већу видљивост на европском нивоу
 • формирати европску мрежу водећих eTwinning школа које ће инспирисати будући развој eTwinning-а
 • бити препознати као предводници у области:
  • дигиталне праксе
  • праксе безбедности на интернету
  • иновативних и креативних приступа педагогији
  • подстицања континуираног професионалног усавршавања запослених
  • подстицања сарадничких наставних пракси са запосленима и ученицима
 • моћи да покаже своју eTwinning ознаку у свим својим промотивним и информативним материјалима.

Запослени и директори школа којима је додељена ознака биће позвани да учествују у наменским програмима професионалног усавршавања.

Критеријуми

Поступак добијања eTwinning ознаке за школе одвија се у две фазе.

Прва фаза је аутоматска провера следеће три тачке:

 • Школа је регистрована на eTwinning-у дуже од две године.
 • У тренутку пријаве најмање два активна eTwinning наставника су повезана са школом.
 • Постоји европски eTwinning пројекат са националном ознаком квалитета (током две протекле године од тренутка пријаве).

Ако школа испуњава ове захтеве сви регистровани еТвинери у школи добиће позив путем е-поште да попуне пријавни образац за самопроцену доступан на eTwinning Live-у.

Друга фаза обухвата попуњавање – што ради било који еТвинер у школи - пријавног обрасца поменутог горе у тексту којим је обухваћено следећих шест критеријума:

 • Критеријум A. Школа мора да покаже активности које доказују да наставници/ђаци имају свест о одговорној употреби интернета
 • Критеријум Б. Школа мора да покаже да постоји активна сарадња између групе од три или више наставника у eTwinning активностима
 • Критеријум В. Школа мора да покаже да најмање две групе ђака у школи учествују у eTwinning пројектима
 • Критеријум Г. Школа мора да покаже да су два активна eTwinning наставника из школе учествовала у једном или више eTwinning образовних догађаја, као и њихов допринос стратешком развоју школе
 • Критеријум Д. Школа мора јавно да покаже своје учешће у eTwinning-у, нпр. или приказивањем eTwinning логотипа и/или описивањем својих eTwinning активности на веб сајту школе или на основу доказа из школског документа или брошуре о политици школе
 • Критеријум Ђ. Школа мора да покаже да је у години добијања ознаке у школи или у локалној заједници споведена активност за промовисање eTwinning-а.

Рок за достављање пријава отвара се у децембру 2017. а трајаће до марта 2018. године.

Од школа ће бити затражено да обезбеде доказе за различите обавезне критеријуме а подношење коначне пријаве мора да одобри директор/руководилац школе.