article image

eTwinning књига „Building a culture of inclusion through eTwinning“ је сада доступна на интернету!

„Свака особа има право на квалитетно и инклузивно образовање, обуку и целоживотно учење како би одржала и стекла вештине које јој омогућавају да у потпуности учествује у друштву и успешно савладава прелазак на тржиште рада.“ (Тибор Наврачић, европски комесар за образовање, културу, младе и спорт)

eTwinning књига „Building a culture of inclusion through eTwinning“ („Изградња културе инклузије кроз eTwinning“) представља збирку изабраних eTwinning пројеката и активности којима се подстиче инклузивно образовање и показује на који начин наставници и ђаци укључени у eTwinning доприносе савладавању изазова у образовању данашњице.

Књига је усредређена на следећа три аспекта:

  • Како превазићи географске препреке са којима се суочавају млади људи из удаљених или руралних подручја и млади људи који живе на малим острвима или у периферним регионима.
  • Како ојачати међукултурно разумевање, посебно код младих људи из мањина и/или младих људи из неповољних социо-економских миљеа: имиграната, избеглица или потомака имигранатских или избегличких породица, код младих људи који припадају националној или етничкој мањини, младих људи са потешкоћама у погледу језичког прилагођавања и културне инклузије, итд.
  • Како се суочити са изазовима у образовању а задржати потпуну инклузију младих људи са потешкоћама у учењу, оних који одбијају школу, који имају нижи степен квалификација или лош успех у школи, итд.

Кликните овде да преузмете eTwinning књигу и откријете приче, примере и идеје који ће надамо се послужити као ресурс и инспирација свим наставницима и допринети настојањима за израдњу културе инклузије.