article image

Поделите своје ставове о томе како на бољи начин промовисати социјалну инклузију и заједничке вредности ЕУ

Европска комисија је недавно покренула јавну расправу о „Промовисању социјалне инклузије и заједничких вредности ЕУ кроз формално и неформално учење” у циљу прикупљања података од великог броја заинтересованих страна о важности изградње заједничких вредности код младих људи и о томе на који начин образовање и неформално учење могу да помогну при постизању овог циља у светлу стварања друштава са већим степеном социјалне кохезије.

Посебно је важно саслушати ставове наставника и запослених у школи о овим темама које су од највећег значаја за образовање. Ова анкета је део шире расправе чији је циљ да открије на који начин ЕУ може да пружи бољу подршку државама чланицама код промовисања социјалне инклузије и заједничких вредности кроз формално и неформално учење. Њоме се такође процењује у којој мери су образовање и обука успешни у пружању помоћи младим људима да стекну заједничке вредности и промовишу социјалну инклузију, идентификовањем изазова и циљева којима треба стремити у овом контексту. 

Упитник такође процењује које алате, као што је eTwinning, треба оснажити како би се младим људима омогућило да разумеју значај заједничких вредности. Током 2017. године eTwinning активности кретале су се око теме инклузије и на који начин образовање може да се искористи за ефективно промовисање основних вредности саме инклузије. 

Одговори добијени током ове анкете биће искоришћени за припрему Препоруке на нивоу ЕУ како би се државама чланицама пружила подршка за образовање и обуку којима се промовише социјална инклузија и власништво над заједничким вредностима и истовремено спречава радикализација која води у насилан екстремизам.

Попуните анкету до 11. августа 2017. године и помозите да кроз образовање настану друштва са већим степеном социјалне кохезије и инклузије!
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2017-inclusion-values-learning