article image

Дозволите да вам представимо eTwinning школе! Разговор са нашим педагошким менаџером Ан Гилеран

Шта је eTwinning школа? Зашто у овом тренутку и зашто би требало да се пријавите? У разговору који следи Ан Гилеран ће представити и објаснити концепт eTwinning школе.

Током 2014. године спроведено је опсежно анкетирање наставника. Један од главних закључака анкете био је да иако су наставници приметили велики утицај на њихово поуздање и праксу због учешћа у eTwinning пројекту то није увек доводило до ширег утицаја на њихову школу као целину. Из одговора наставника било је јасно да руководство школе има важну улогу у томе у којој мери наставници могу да поделе eTwinning праксу са колегама или да је даље спроведу у свом свакодневном раду. Такође је наведено да

„из тог разлога у наредној фази развоја треба обезбедити да eTwinning игра кључну улогу не само тиме што доприноси професионалном усавршавању појединих наставника већ и тиме што помаже да школа као целина постане иновативнија у наставној пракси, независно од њене почетне тачке“[1]

Током 2015. године eTwinning-ов педагошки саветодавни тим (група стручњака који размишљају о развоју eTwinning-а) искористио је те резултате као основу да истражи питање померања жиже eTwinning-а са наставника појединца до укључивања тима у оквиру школе; посебно када је реч о школском руководству и директорима. То се ради са надом да се „убаце иновативне организационе праксе како би се омогућило увођење успешних нових начина подучавања и учења развијених кроз eTwinning пројекте и с њим повезане активности професионалног усавршавања“[2]. Тако је настала идеја о титули „eTwinning школа“.

Поставили смо Ан неколико питања и срећни смо што ћемо у наставку са вама поделити њене одоворе!

1. Шта мислите како ће „eTwinning школе“ помоћи да се више школа укључи у eTwinning?

Циљ eTwinning школе није нужно повећање броја школа укључених у eTwinning већ радије награђивање школа које већ сјајно раде, са великим бројем наставника и позитивном атмосфером која доприноси развоју eTwinning-а у школи. До сада су у фокусу награђивања били наставници појединци који су добијали eTwinning награде и ознаке квалитета на националном и европском нивоу. Идеја додељивања титуле eTwinning школе је да се одавање признања прошири са појединачних еТвинера на школе које имају активне eTwinning тимове, које подстичу активно ангажовање својих наставника у eTwinning-у и пружају подршку за то ангажовање.

2. Која су најчешћа ограничења са којима се суочавају школе широм земаља која их спречавају да максимално искористе могућности eTwinning-а?

То је врло широко питање. Мислим да се у великом броју случајева успешне eTwinning активности ослањају на посвећеност једног крајње ангажованог и вредног наставника који се, како је истакнуто у горепоменутој анкети, често осећа без подршке и изоловано. Најчешћи разлог за то је да врло често директор школе не разуме суштину eTwinning-а и на који начин он може ефикасно да се искористи за подстицање нових пракси и вештина значајних за приступ подучавању и учењу у 21. веку. Титула eTwinning школе, када се додели, довешће до већег броја школа које могу послужити као примери другим школама, чији наставници и директори могу постати ресурс за те друге школе које покушавају да се отргну од врло традиционалног приступа подучавању који ће заменити нечим што у већој мери ангажује и доводи до сарадње.

3. Према налазима мониторинг извештаја из 2015. године већина наставника који учествују у eTwinning-у ради у „иновативним школама“[3]. Да ли се надате да „eTwinning школа“ може да прошири иновативност на школе које су у мањој мери иновативне или на наставнике који раде у мање повољним школским срединама?

Пажљиво треба користити израз иновативна школа јер не постоји општеприхваћена дефиниција тог термина. У контексту извештаја термин се односи на школе које подстичу учешће у иновативним праксама, сарадњу међу наставницима, које активно учествују у међународним пројектима и које спроводе самовредновање. Дакле, да одговорим на питање, надам се да ће те школе постати ресурс за менторство другим школама у широј eTwinning заједници. Да ће директори и руководиоци у тим eTwinning школама својим колегама објаснити своју политику и праксу на годишњој конференцији, на пример, током посебних конференција намењених школском руководству, на форумима, радионицама и у свакој указаној прилици.

4. Заправо, „eTwinning школа“ је првобитно замишљена као фокус eTwinning-а још 2006. године. Зашто је требало толико времена и зашто у овом тренутку? Шта се променило?

То је тачно. Током 2006. године у жижи интересовања био је у то време „eTwinning-ов приступ школи као целини“. Међутим, 2006. године било је тек око 10.000 - 12.000 наставника укључених у нешто што је била потпуно нова активност која је у фокусу имала рад школе на пројектима. Још увек није настао концепт eTwinning-а као заједнице школа и предшколских установа. Требало је 12 година да eTwinning стаса у заједницу коју данас познајемо. Током тих 12 година достигли смо критичан број наставника и школа који фантастично раде са својим ђацима у тим областима. Већ сам поменула: подстицање иновативних пракси уз и без употребе технологије, подстицање принципа пројектног учења, сарадње и тимског рада. То су наставници и школе који могу да утичу и већ утичу на своје колеге да следе њихов пример. То је оно што се променило и то је разлог због којег је садашњи тренутак добар за увођење титуле eTwinning школе, у првом кварталу 21. века. 

5. Шта је следеће? Да ли би родитељи могли да доспеју у жижу будућих eTwinning пројеката?

Занимљиво питање! Желела бих да се прво консолидује овај први корак, успостављање eTwinning школе, и да његови корисници постану утицајна и позитивна сила за промовисање вредности eTwinning-а, отворености и међукултуралног разумевања. То је од посебног значаја у нашем данашњем проблематичном свету. Родитељи су у неком смислу већ у жижи овог покрета за успостављање eTwinning школе јер је један од критеријума за стицање титуле eTwinning школе и то да ли је школа промовисала eTwinning међу родитељима и у локалној заједници.

1. Извештај eTwinning 10 years on, стр. 49

2. Извештај eTwinning 10 years on, стр. 51

3. Школе које су укључене у иновативне праксе, које подстичу сарадњу међу наставницима, које активно учествују у међународним пројектима и које спроводе самовредновање